Podateľňa Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a,

825 11 Bratislava

Slovenská republika


Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III,

oddiel: Sa, vložka č. 2749/B.

IČO: 35 815 256,

DIČ: 2020259802,

IČ DPH: SK2020259802 (platné od 1. 1. 2014)

ÚRADNÉ HODINY PODATEĽNE BRATISLAVA

Pondelok8:00 – 14:00
Utorok8:00 – 13:00
Streda11:00 – 15:00
Štvrtok8:00 – 14:00
Piatok8:00 – 13:00

Hlásenie porúch


Elektrina Západné Slovensko

0800 111 567

Elektrina Stredné Slovensko

0800 123 332

Elektrina Východné Slovensko

0800 159 000

Hlásenie porúch


Elektrina Západné Slovensko

0800 111 567

Elektrina Stredné Slovensko

0800 123 332

Elektrina Východné Slovensko

0800 159 000

Korešpondenčná adresa

Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Mlynské nivy 44/a

851 11 Bratislava

Slovenská republika

Korešpondenčná adresa

Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Mlynské nivy 44/a

851 11 Bratislava

Slovenská republika