Podporujeme

Veríme, že každý z nás môže ovplyvniť svoje okolie, a tým možno zmeniť celý svet. Preto aj my podporujeme projekty, ktoré môžu náš svet spraviť o kúsok krajším a lepším. SPP je spoločnosť, ktorá si váži ľudí a uvedomuje si svoju zodpovednosť k prostrediu, v ktorom pôsobí. Plniť si úlohu dodávateľa energií považujeme za našu povinnosť, myslieť na budúcnosť našej krajiny považujeme za svoju zodpovednosť.

Načítavanie obsahu…

Zaujímavé projekty roku 2022

Kultúrna pamiatka roka – Fénix

15. ročník súťaže

Spoločne s Nadáciou SPP sme dlhodobo partnermi súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.  Medzi prihlásenými historickými objektmi v 15. ročníku súťaže sa nachádzali kaštiele, zámky, sakrálne stavby, ale aj zaujímavé technické národné kultúrne pamiatky z celého Slovenska, ktorých obnova bola dokončená v rokoch 2020 a 2021. Odborná porota udelila tri ceny „Kultúrna pamiatka roka – Fénix“:

• Kostol sv. Jána Krstiteľa na cintoríne, Modra   – cena za  príkladnú obnovu a reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky,

•  Meštiansky dom v opevnení Martineum, Bratislava – cena za záchranu ruiny národnej kultúrnej pamiatky, jej sfunkčnenie a integráciu do historického jadra mesta Bratislavy,

• hrad Uhrovec  – cena za vysokoodborný a profesionálny prístup pri záchrane, sanácii a sprístupnení hradných ruín, najmä hospodárskej budovy.

Laureáti 15. ročníka si prevzali osvedčenie o udelení ceny z rúk ministerky kultúry SR, sošku Fénixa, ktorej autorom je umelec, výtvarník a sochár Patrik Kovačovský, a tiež finančnú odmenu od generálneho partnera súťaže, Nadácie SPP, vo výške 10 000 eur.

Odborná porota zároveň udelila Mgr. Ľubici Kadlec Melišovej čestné uznanie za výnimočný prístup a osobné nasadenie v procese obnovy a sprístupnenia pamiatok regiónu – Habánskeho mlyna v Sobotišti a objektu Letohrádku v Senici. Víťazom hlasovania verejnosti a držiteľom ceny „Kultúrna pamiatka roka – Cena Nadácie SPP“ sa stal Neogotický kaštieľ Esterházyovcov v Galante s jeho obnovenou južnou vežou. Získal neuveriteľných 28 047 hlasov z celkového počtu 78 560 hlasujúcich.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, vyhlasovateľov súťaže, Nadácia SPP ako generálny partner, odborná porota a partneri súťaže SPP a RTVS zároveň udelili aj titul „Adept na kultúrnu pamiatku roka – Fénix“. Cenu si prevzali zástupcovia Židovskej náboženskej obce za projekt obnovy a reštaurovania unikátnych náhrobkov zo staronového židovského cintorína v Bratislave.

Prečítajte si viac na stránke: Výsledky roka 2022

15. ročník súťaže

Spoločne s Nadáciou SPP sme dlhodobo partnermi súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.  Medzi prihlásenými historickými objektmi v 15. ročníku súťaže sa nachádzali kaštiele, zámky, sakrálne stavby, ale aj zaujímavé technické národné kultúrne pamiatky z celého Slovenska, ktorých obnova bola dokončená v rokoch 2020 a 2021. Odborná porota udelila tri ceny „Kultúrna pamiatka roka – Fénix“:

• Kostol sv. Jána Krstiteľa na cintoríne, Modra   – cena za  príkladnú obnovu a reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky,

•  Meštiansky dom v opevnení Martineum, Bratislava – cena za záchranu ruiny národnej kultúrnej pamiatky, jej sfunkčnenie a integráciu do historického jadra mesta Bratislavy,

• hrad Uhrovec  – cena za vysokoodborný a profesionálny prístup pri záchrane, sanácii a sprístupnení hradných ruín, najmä hospodárskej budovy.

Laureáti 15. ročníka si prevzali osvedčenie o udelení ceny z rúk ministerky kultúry SR, sošku Fénixa, ktorej autorom je umelec, výtvarník a sochár Patrik Kovačovský, a tiež finančnú odmenu od generálneho partnera súťaže, Nadácie SPP, vo výške 10 000 eur.

Odborná porota zároveň udelila Mgr. Ľubici Kadlec Melišovej čestné uznanie za výnimočný prístup a osobné nasadenie v procese obnovy a sprístupnenia pamiatok regiónu – Habánskeho mlyna v Sobotišti a objektu Letohrádku v Senici. Víťazom hlasovania verejnosti a držiteľom ceny „Kultúrna pamiatka roka – Cena Nadácie SPP“ sa stal Neogotický kaštieľ Esterházyovcov v Galante s jeho obnovenou južnou vežou. Získal neuveriteľných 28 047 hlasov z celkového počtu 78 560 hlasujúcich.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, vyhlasovateľov súťaže, Nadácia SPP ako generálny partner, odborná porota a partneri súťaže SPP a RTVS zároveň udelili aj titul „Adept na kultúrnu pamiatku roka – Fénix“. Cenu si prevzali zástupcovia Židovskej náboženskej obce za projekt obnovy a reštaurovania unikátnych náhrobkov zo staronového židovského cintorína v Bratislave.

Prečítajte si viac na stránke: Výsledky roka 2022