O spoločnosti

Profil spoločnosti a štruktúra

SPP je najväčším slovenským dodávateľom energií, ktorý pre takmer 1,5 milióna zákazníkov garantuje spoľahlivé, bezpečné a konkurencieschopné dodávky energií a s nimi spojené služby vo všetkých regiónoch Slovenska. Pôsobí aj v Českej republike a svoje tradingové aktivity vykonáva v celej Európe. SPP sa tiež venuje poskytovaniu energetických služieb, energetických smart riešení, rozvoju alternatívnej dopravy a rozvoju výroby a dodávky obnoviteľných energií (elektriny a biometánu). Od roku 2020 SPP vykonáva činnosť výkupcu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Spoločne s českou skupinou ČEZ založil SPP spoločnosť ESCO Slovensko, a.s., ktorá poskytuje služby v oblasti energetických služieb a energetickej efektívnosti. Prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti SPP CNG s.r.o., podporuje rozvoj využívania CNG a LNG v doprave ako alternatívy k tradičným palivám. Aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti a filantropie realizuje SPP prostredníctvom Ekofondu SPP, n.o., Nadácie SPP, Galérie SPPSlovenského plynárenského múzea. Od roku 2014 je vlastníkom 100 % akcií spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská republika, ktorá svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. 

Kým chceme byť?

Chceme byť slovenským lídrom v riešení komplexných utilitných potrieb pre priemysel, verejný sektor a domácnosti.

Vyrábame energie a poskytujeme služby, šetrné k životnému prostrediu.


Všetko naše úsilie smerujeme na našich zákazníkov, firmy, verejný sektor a domácnosti.


Sme spoľahliví, ekonomicky efektívni a spoločensky zodpovední.

Vyrábame energie a poskytujeme služby, šetrné k životnému prostrediu.


Všetko naše úsilie smerujeme na našich zákazníkov, firmy, verejný sektor a domácnosti.


Sme spoľahliví, ekonomicky efektívni a spoločensky zodpovední.