V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií

Tarify a ceny

Cena za dodávku zemného plynu závisí od druhu tarify, na ktorej sa s dodávateľom dohodnete. Sadzbami vami vybranej tarify sa potom oceňuje celá dodávka zemného plynu za dané obdobie.

 

Ceny za dodávku plynu podľa jednotlivých taríf

Tarifa Fixná mesačná sadzba / mesiac bez DPH (€) Fixná mesačná sadzba / mesiac vrátane DPH (€) Sadzba za odobratý plyn bez DPH (€/ kWh) Sadzba za odobratý plyn vrátane DPH (€/ kWh)
D1 1,96 2,35 0,0434 0,0521
D2 5,76 6,91 0,0325 0,0390
D3 8,64 10,37 0,0310 0,0372
D4 13,36 16,03 0,0304 0,0365
D5 42,45 50,94 0,0399 0,0479
D6 51,78 62,14 0,0398 0,0478
D7 127,67 153,20 0,0361 0,0433
D8 284,33 341,20 0,0357 0,0428

 

 

Dodatočná informácia o spôsobe určenia výšky ceny za služby súvisiace s distribúciou plynu od 1. januára 2017

Dodatočná informácia o spôsobe určenia výšky ceny za služby súvisiace s distribúciou plynu od 1. januára 2017, pre odberateľov plynu v domácnosti, malé podniky a odberateľov kategórie maloodber, v zmysle Cenníku za dodávku plynu pre odberateľov plynu v domácnosti ev. č. D/1/2017 („Cenník Domácnosti 2017“), Cenníku za dodávku plynu odberateľom, ktorí sú Malým podnikom ev. č. MP/1/2017 („Cenník Malé podniky 2017“) a Cenníku za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2017 („Cenník Maloodber 2017“; spolu ako „Cenníky“):

Spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. („Spoločnosť“) zabezpečuje pre odberateľov plynu na základe zmluvy o združenej dodávky plynu distribúciu plynu do odberného miesta odberateľa plynu vrátane súvisiacich služieb. V súvislosti s tým Spoločnosť, v súlade s príslušnými obchodnými podmienkami dodávky plynu jednotlivým segmentom odberateľov a rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví („Úrad“) č. 0041/2017/P, ktorým Úrad pre Spoločnosť určil na obdobie od 2017 do 2021 maximálne ceny za dodávku plynu zraniteľným odberateľom a podmienky ich uplatnenia, stanovila v Cenníkoch ceny za služby súvisiace s distribúciou plynu. Ceny za služby súvisiace s distribúciou plynu stanovené v Cenníkoch sú určené v súlade s rozhodnutím Úradu č. č. 0020/2017/P, v znení rozhodnutia Úradu č. 0089/2017/P, ktorým Úrad pre spoločnosť SPP-distribúcia, a.s. schválil na obdobie od 2017 do 2021 tarify za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu a za poskytovanie podporných služieb v plynárenstve a podmienky ich uplatnenia („Cenové rozhodnutie Distribúcia plynu 2017“) nasledovne:

  1. Výsledná cena za služby súvisiace s distribúciou plynu je v Cenníkoch stanovená ako dvojzložková cena, pozostávajúca z fixnej mesačnej sadzby (FMSD) a sadzby za odobratý plyn (SOPD).

  2. Fixná mesačná sadzba (FMSD) je v Cenníkoch určená vo výške fixnej mesačnej sadzby podľa písmena ab) Cenového rozhodnutia Distribúcia plynu 2017 zodpovedajúcej zazmluvnenej tarife odberateľa plynu.

  3. Sadzba za odobratý plyn (SOPD) je v Cenníkoch určená ako súčet variabilnej sadzby podľa písmena ab) Cenového rozhodnutia Distribúcia plynu 2017 zodpovedajúcej zazmluvnenej tarife odberateľa plynu a pomernej časti ročnej sadzby za prístup do vysokotlakovej distribučnej siete, podľa písmena aa) Cenového rozhodnutia Distribúcia plynu 2017, rozpočítanej na jednotlivých odberateľov plynu.

V prípade, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zloženia ceny za služby súvisiace s distribúciou plynu, resp. regulovanými cenami na rok 2017, radi vám ich zodpovieme telefonicky, na Zákazníckej linke SPP 0850 111 363, prostredníctvom Webchatu SPP, elektronickou poštou na adrese zakaznickalinka@spp.sk alebo v ktoromkoľvek Zákazníckom centre SPP.

 

Nové tarifné skupiny platné od 1. januára 2017

 

Výpočet informatívnych preddavkov

Aktuálne cenníky

▲ Hore