Corporate governance

Uplatňovanie princípov zodpovedného podnikania a spoločenskej zodpovednosti považujeme za integrálnu súčasť podnikania. Implementovali sme medzinárodné štandardy a odporúčania v oblasti správy a riadenia spoločnosti (corporate governance), prostredníctvom ktorých chceme zvyšovať transparentnosť a prispieť k zvyšovaniu štandardov v tejto oblasti na Slovensku. V oblasti správy a riadenia spoločností zohľadňujeme odporúčania Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) a postupujeme v súlade s Kódexom správy spoločností s majetkovou účasťou štátu na Slovensku.

Načítavanie obsahu…

Hľadáte ďalšie informácie?