Kontakty pre zákazníkov

Kontakty pre nahlásenie poruchy

Všeobecné kontakty

Platby - bankové spojenie PLYN

Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2621844555/1100
IBAN (BIC): SK9111000000002621844555 (TATRSKBX)

Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 173584614/0900
IBAN (BIC): SK0509000000000173584614 (GIBASKBX)

Všeobecná úverová banka, a.s
Číslo účtu: 0010 0202 9151/0200
IBAN (BIC): SK5402000000001002029151 (SUBASKBX)

Platby - bankové spojenie ELEKTRINA

Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2620225605/1100
IBAN (BIC): SK4911000000002620225605(TATRSKBX)

Elektronický newsletter Viac informácií a ukážka
Ostatné kontakty Prehľad kontaktov
Na samostatnej stránke nájdete kontakty na Nadáciu SPP, EkoFond a na ďalšie projekty SPP.
Mapa Zákazníckych centier SPP
Hľadať

Hľadané miesto nebolo nájdené

Bolo nájdených 0 Zákazníckych centier Bolo nájdené 1 zákaznícke centrum Bola nájdená 2 zákaznícke centrá SPP v širšom okolí. Ak chcete znížiť počet výsledkov, kliknite na mapu alebo hľadajte v nej.
Mesto Adresa (slúží len pre osobný kontakt) Otváracia doba zákazníckeho centra Korešpondenčná adresa
▲ Hore