Ceny elektriny

Z čoho pozostáva cena elektriny? 

V celkovej cene elektriny pre domácnosti je zahrnutá dodávka elektriny, ktorá tvorí približne tretinu ceny. Zvyšnú časť odvádzame ďalším subjektom za služby súvisiace s distribúciou elektriny.

Výhody a riziká spojené so zazmluvnením dynamickej ceny elektriny

Načítavanie obsahu…