Slovenské plynárenské múzeum

Slovenské plynárenské múzeum už viac ako 20 rokov mapuje históriu, ale aj súčasnosť slovenského plynárenstva.

Vznik

Všetko sa začalo výstavou „Vo svetle plynových lámp“ v roku 1992, ktorá vznikla v spolupráci s Historickým múzeom Slovenského národného múzea. Na niekoľko desaťročnú zberateľskú činnosť Pavla Hrádka a ďalších bývalých pracovníkov bratislavskej plynárne, vďaka ktorým sa zachovali mnohé dobové exponáty, nadviazal aj vznik Plynárenského múzea. Múzeum založil štátny podnik Slovenský plynárenský priemysel v marci 1996 pri 140. výročí vzniku plynárenstva na Slovensku. Pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva na Slovensku, v septembri 1997, dostalo Plynárenské múzeum významné ocenenie od Slovenského národného múzea a Národného pamiatkového a krajinného centra Ministerstva kultúry Slovenskej republiky – „Výročnú cenu za rok 1996“ za výstavnú expozíciu a vybudovanie Plynárenského múzea.Milovníci histórie plynárenstva na Slovensku donedávna navštevovali Plynárenské múzeum. Od roku 2007 sa toto expozičné múzeum s viac ako štyrmi stovkami exponátov volá Slovenské plynárenské múzeum.

Čo uvidíte v múzeu

Múzeum je rozčlenené na niekoľko expozícií. Histórii svietiplynu je venovaný Pavilón histórieKancelária prokuristu dáva príležitosť nahliadnuť do dobovej atmosféry najvýznamnejšieho fabrického úradníka v plynárni zo začiatku 20. storočia. Expozícia Laboratória dotvára ucelený obraz prevádzkovej spoľahlivosti výroby svietiplynu. Múzeum zhromažďuje aj dokumentačný materiál vo fotografiách, v dobových dokumentoch, odbornej literatúre, plynárenských časopisoch a videozáznamoch. Koncom roka 2010 pribudla do múzea Vonkajšia expozícia so zbierkou 18 historicky vzácnych plynárenských zariadení s reálnymi rozmermi. Začiatkom roku 2013 bola dokončená rekonštrukcia celého komplexu uličného osvetlenia, ktoré reprezentujú dve vzácne repliky plynových uličných lámp – Pražský typ SUGG z konca 19. storočia.

Z kroniky návštev

Za uplynulých 24 rokov sa zapísalo do povedomia viac ako 50 000 návštevníkov, ktorí sa oboznámili s plynárenstvom od jeho počiatkov až po súčasnosť z bohatého odborného výkladu sprievodcu. Návštevníci mohli na vlastné oči vidieť ako fungovala lampa na svietiplyn a svoje dojmy, zážitky napísať do kroniky.
 

Tešíme sa na vašu návštevu.