Ceny elektriny

Sadzby elektriny

Sadzby – Západ 

C2-X3 (TDO1) 

Jednotarifný odber

Vhodné pre typ odberateľa: 
Drobný živnostník, advokátska kancelária (tzv. jednotarif, bežný odberateľ, pre ktorého nie je zmysluplné alebo kontrolovateľné rozloženie spotreby počas dňa, prípadne odberateľ s jednozmennou prevádzkou) 

C2-X3 (TDO1) 

Jednotarifný odber

Vhodné pre typ odberateľa: 
Drobný živnostník, advokátska kancelária (tzv. jednotarif, bežný odberateľ, pre ktorého nie je zmysluplné alebo kontrolovateľné rozloženie spotreby počas dňa, prípadne odberateľ s jednozmennou prevádzkou) 

C2-X3 (TDO2) 

Dvojtarifný odber 

Vhodné pre typ odberateľa: Pekáreň, výroba údenín (tzv. dvojtarif, presný čas a bloky nízkej tarify určuje PDS. Vhodné pre odberateľa, ktorý vie svoju potrebu presmerovať do času NT, využíva akumulačný ohrev, prípadne prevádzkuje podnik s nočnou prevádzkou) 

C2-X3 (TDO2) 

Dvojtarifný odber 

Vhodné pre typ odberateľa: Pekáreň, výroba údenín (tzv. dvojtarif, presný čas a bloky nízkej tarify určuje PDS. Vhodné pre odberateľa, ktorý vie svoju potrebu presmerovať do času NT, využíva akumulačný ohrev, prípadne prevádzkuje podnik s nočnou prevádzkou) 

C2-X3 (TDO3) 

Dvojtarifný odber 

Vhodné pre typ odberateľa: Horský hotel bez iného zdroja vykurovania (tzv. dvojtarif, presný čas a bloky nízkej tarify určuje PDS. Využívané napr. odberateľmi s priamo výhrevným vykurovaním, tepelným čerpadlom alebo klimatizačnými jednotkami so spínaním prevažne v čase NT) 

C2-X3 (TDO3) 

Dvojtarifný odber 

Vhodné pre typ odberateľa: Horský hotel bez iného zdroja vykurovania (tzv. dvojtarif, presný čas a bloky nízkej tarify určuje PDS. Využívané napr. odberateľmi s priamo výhrevným vykurovaním, tepelným čerpadlom alebo klimatizačnými jednotkami so spínaním prevažne v čase NT) 

C2-X3 (TDO8) 

Jednotarifný odber 

Vhodné pre typ odberateľa: Verejné osvetlenie (tzv. jednotarif, výhradne nočný odber) 

C2-X3 (TDO8) 

Jednotarifný odber 

Vhodné pre typ odberateľa: Verejné osvetlenie (tzv. jednotarif, výhradne nočný odber) 

Sadzby – Východ 

X3-C2 (TDO1) 

Jednotarifný odber

Vhodné pre typ odberateľa: 
Drobný živnostník, advokátska kancelária (tzv. jednotarif, bežný odberateľ, pre ktorého nie je zmysluplné alebo kontrolovateľné rozloženie spotreby počas dňa, prípadne odberateľ s jednozmennou prevádzkou) 

X3-C2 (TDO1) 

Jednotarifný odber

Vhodné pre typ odberateľa: 
Drobný živnostník, advokátska kancelária (tzv. jednotarif, bežný odberateľ, pre ktorého nie je zmysluplné alebo kontrolovateľné rozloženie spotreby počas dňa, prípadne odberateľ s jednozmennou prevádzkou) 

X3-C2 (TDO2) 

Dvojtarifný odber 

Vhodné pre typ odberateľa: Pekáreň, výroba údenín (tzv. dvojtarif, presný čas a bloky nízkej tarify určuje PDS. Vhodné pre odberateľa, ktorý vie svoju potrebu presmerovať do času NT, využíva akumulačný ohrev, prípadne prevádzkuje podnik s nočnou prevádzkou) 

X3-C2 (TDO2) 

Dvojtarifný odber 

Vhodné pre typ odberateľa: Pekáreň, výroba údenín (tzv. dvojtarif, presný čas a bloky nízkej tarify určuje PDS. Vhodné pre odberateľa, ktorý vie svoju potrebu presmerovať do času NT, využíva akumulačný ohrev, prípadne prevádzkuje podnik s nočnou prevádzkou) 

X3-C2 (TDO3) 

Dvojtarifný odber 

Vhodné pre typ odberateľa: Horský hotel bez iného zdroja vykurovania (tzv. dvojtarif, presný čas a bloky nízkej tarify určuje PDS. Využívané napr. odberateľmi s priamo výhrevným vykurovaním, tepelným čerpadlom alebo klimatizačnými jednotkami so spínaním prevažne v čase NT) 

X3-C2 (TDO3) 

Dvojtarifný odber 

Vhodné pre typ odberateľa: Horský hotel bez iného zdroja vykurovania (tzv. dvojtarif, presný čas a bloky nízkej tarify určuje PDS. Využívané napr. odberateľmi s priamo výhrevným vykurovaním, tepelným čerpadlom alebo klimatizačnými jednotkami so spínaním prevažne v čase NT) 

X3-C2 (TDO8) 

Jednotarifný odber 

Vhodné pre typ odberateľa: Verejné osvetlenie (tzv. jednotarif, výhradne nočný odber) 

X3-C2 (TDO8) 

Jednotarifný odber 

Vhodné pre typ odberateľa: Verejné osvetlenie (tzv. jednotarif, výhradne nočný odber) 

Sadzby – Stred 

C1 

Jednopásmová sadzba s nižšou spotrebou elektriny 

Vhodné pre typ odberateľa: Drobný živnostník, advokátska kancelária (tzv. jednotarif, bežný odberateľ, pre ktorého nie je zmysluplné alebo kontrolovateľné rozloženie spotreby počas dňa, prípadne odberateľ s jednozmennou prevádzkou) 

C1 

Jednopásmová sadzba s nižšou spotrebou elektriny 

Vhodné pre typ odberateľa: Drobný živnostník, advokátska kancelária (tzv. jednotarif, bežný odberateľ, pre ktorého nie je zmysluplné alebo kontrolovateľné rozloženie spotreby počas dňa, prípadne odberateľ s jednozmennou prevádzkou) 

C2 

Jednopásmová sadzba so strednou spotrebou elektriny 

Vhodné pre typ odberateľa: Drobný živnostník, advokátska kancelária (tzv. jednotarif, bežný odberateľ, pre ktorého nie je zmysluplné alebo kontrolovateľné rozloženie spotreby počas dňa, prípadne odberateľ s jednozmennou prevádzkou) 

C2 

Jednopásmová sadzba so strednou spotrebou elektriny 

Vhodné pre typ odberateľa: Drobný živnostník, advokátska kancelária (tzv. jednotarif, bežný odberateľ, pre ktorého nie je zmysluplné alebo kontrolovateľné rozloženie spotreby počas dňa, prípadne odberateľ s jednozmennou prevádzkou) 

C3 

Jednopásmová sadzba s vyššou spotrebou elektriny 

Vhodné pre typ odberateľa: Drobný živnostník, advokátska kancelária (tzv. jednotarif, bežný odberateľ, pre ktorého nie je zmysluplné alebo kontrolovateľné rozloženie spotreby počas dňa, prípadne odberateľ s jednozmennou prevádzkou) 

C3 

Jednopásmová sadzba s vyššou spotrebou elektriny 

Vhodné pre typ odberateľa: Drobný živnostník, advokátska kancelária (tzv. jednotarif, bežný odberateľ, pre ktorého nie je zmysluplné alebo kontrolovateľné rozloženie spotreby počas dňa, prípadne odberateľ s jednozmennou prevádzkou) 

C4  

Dvojpásmová sadzba s nižšou spotrebou elektriny 

Vhodné pre typ odberateľa: Pekáreň, výroba údenín (tzv. dvojtarif, presný čas a bloky nízkej tarify určuje PDS. Vhodné pre odberateľa, ktorý vie svoju potrebu presmerovať do času NT, využíva akumulačný ohrev, prípadne prevádzkuje podnik s nočnou prevádzkou) 

C4  

Dvojpásmová sadzba s nižšou spotrebou elektriny 

Vhodné pre typ odberateľa: Pekáreň, výroba údenín (tzv. dvojtarif, presný čas a bloky nízkej tarify určuje PDS. Vhodné pre odberateľa, ktorý vie svoju potrebu presmerovať do času NT, využíva akumulačný ohrev, prípadne prevádzkuje podnik s nočnou prevádzkou) 

C5 

Dvojpásmová sadzba so strednou spotrebou elektriny 

Vhodné pre typ odberateľa: Pekáreň, výroba údenín (tzv. dvojtarif, presný čas a bloky nízkej tarify určuje PDS. Vhodné pre odberateľa, ktorý vie svoju potrebu presmerovať do času NT, využíva akumulačný ohrev, prípadne prevádzkuje podnik s nočnou prevádzkou) 

C5 

Dvojpásmová sadzba so strednou spotrebou elektriny 

Vhodné pre typ odberateľa: Pekáreň, výroba údenín (tzv. dvojtarif, presný čas a bloky nízkej tarify určuje PDS. Vhodné pre odberateľa, ktorý vie svoju potrebu presmerovať do času NT, využíva akumulačný ohrev, prípadne prevádzkuje podnik s nočnou prevádzkou) 

C6  

Dvojpásmová sadzba so strednou spotrebou elektriny 

Vhodné pre typ odberateľa: Pekáreň, výroba údenín (tzv. dvojtarif, presný čas a bloky nízkej tarify určuje PDS. Vhodné pre odberateľa, ktorý vie svoju potrebu presmerovať do času NT, využíva akumulačný ohrev, prípadne prevádzkuje podnik s nočnou prevádzkou) 

C6  

Dvojpásmová sadzba so strednou spotrebou elektriny 

Vhodné pre typ odberateľa: Pekáreň, výroba údenín (tzv. dvojtarif, presný čas a bloky nízkej tarify určuje PDS. Vhodné pre odberateľa, ktorý vie svoju potrebu presmerovať do času NT, využíva akumulačný ohrev, prípadne prevádzkuje podnik s nočnou prevádzkou) 

C7  

Dvojpásmová sadzba 

Vhodné pre typ odberateľa: Horský hotel bez iného zdroja vykurovania (tzv. dvojtarif, presný čas a bloky nízkej tarify určuje PDS. Využívané napr. odberateľmi s priamo výhrevným vykurovaním, tepelným čerpadlom alebo klimatizačnými jednotkami so spínaním prevažne v čase NT)  

C7  

Dvojpásmová sadzba 

Vhodné pre typ odberateľa: Horský hotel bez iného zdroja vykurovania (tzv. dvojtarif, presný čas a bloky nízkej tarify určuje PDS. Využívané napr. odberateľmi s priamo výhrevným vykurovaním, tepelným čerpadlom alebo klimatizačnými jednotkami so spínaním prevažne v čase NT)  

C8   

Dvojpásmová sadzba pre tepelné čerpadlo 

Vhodné pre typ odberateľa: Horský hotel bez iného zdroja vykurovania (tzv. dvojtarif, presný čas a bloky nízkej tarify určuje PDS. Využívané napr. odberateľmi s priamo výhrevným vykurovaním, tepelným čerpadlom alebo klimatizačnými jednotkami so spínaním prevažne v čase NT) 

C8   

Dvojpásmová sadzba pre tepelné čerpadlo 

Vhodné pre typ odberateľa: Horský hotel bez iného zdroja vykurovania (tzv. dvojtarif, presný čas a bloky nízkej tarify určuje PDS. Využívané napr. odberateľmi s priamo výhrevným vykurovaním, tepelným čerpadlom alebo klimatizačnými jednotkami so spínaním prevažne v čase NT) 

C9  

Výhradne pre nemerané zariadenia bez elektromera

Vhodné pre typ odberateľa: Hlásiče polície a poplachové sirény, signalizácia a iné 

C9  

Výhradne pre nemerané zariadenia bez elektromera

Vhodné pre typ odberateľa: Hlásiče polície a poplachové sirény, signalizácia a iné 

C10   

Verejné osvetlenie 

Vhodné pre typ odberateľa: Verejné osvetlenie (jednotarif, výhradne nočný odber) 

C10   

Verejné osvetlenie 

Vhodné pre typ odberateľa: Verejné osvetlenie (jednotarif, výhradne nočný odber) 

Z čoho pozostáva cena elektriny? 

V celkovej cene elektriny pre firmy je zahrnutá dodávka elektriny a služby obchodníka, ktoré tvoria približne tretinu z celkovej platby. Zvyšnú časť odvádzame ďalším subjektom, prevažne na pokrytie distribučných nákladov, daní a ostatných súvisiacich poplatkov. 

Výhody a riziká spojené so zazmluvnením dynamickej ceny elektriny

Cenníky elektriny 

Pre malé podniky 

Malým podnikom je koncový odberateľ elektriny kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) s ročnou spotrebou elektriny najviac 30 000 kWh za predchádzajúci rok v zmysle platného rozhodnutia Úradu, ktorým sa určujú ceny za dodávku elektriny pre týchto odberateľov, a ktorí nakúpenú elektrinu nevyužívajú na vlastnú spotrebu v domácnosti. 

Pre podnikateľov – maloodber 

Odberatelia kategórie Malé podnikanie a organizácie, ktorí nespĺňajú podmienku zaradenia do malého podniku, sa riadia cenníkom pre Malé podnikanie a organizácie (maloodber) 

Získajte elektrinu pre vašu spoločnosť  

Načítavanie obsahu…
Načítavanie obsahu…