Benefity

V SPP spoločne tvoríme férové a priateľské pracovné prostredie, v ktorom nájdete rovnováhu medzi pracovným a osobným životom.

Ponúkame benefity v podobe dovolenky navyše, flexibilného pracovného času, sick days či voľných dní nad rámec zákonníka práce.

Benefity pre vás

 • Na vybraných pracoviskách vám zabezpečíme parkovacie miesto.
 • Do dôchodkového sporenia vám prispejeme podľa veku.
 • Umožníme vám 48 dní do roka pracovať formou Home office.
 • Poskytneme vám príspevok na stravovanie vo výške 55% z hodnoty stravovacej poukážky navýšený o ďalších 0,60 €.
 • Pre zamestnancov z Bratislavy poskytujeme stravovanie vo vlastnej kantíne priamo na pracovisku.
 • Finančne vás odmeníme pri pracovných jubileách či odchode do dôchodku.
 • Dáme vám 3 dni dovolenky naviac a ďalšie 3 dni voľna vyplývajúce z Kolektívnej zmluvy.
 • Dáme vám 4 hodiny mesačne na vybavenie osobných záležitostí počas pracovného času.
 • Pomôžeme vám v ťažkých životných situáciách.

Benefity pre čas s rodinou

 • Pravidelne organizujeme firemné akcie a aktivity pre vás a vašich blízkych.
 • Doprajeme vám oddych vďaka zákonnému príspevku, formou rekreačného poukazu.
 • Organizujeme Dni zdravia, ktorých súčasťou sú bezplatné prednášky, športové aktivity, či vyšetrenia a testovania zdravia priamo na pracovisku.
 • Pri narodení dieťaťa vám poskytneme finančný príspevok.
 • Poskytujeme škôlku a jasle pre deti, priamo na pracovisku v Bratislave.
 • V spolupráci s národnou transfúznou stanicou a Slovenským červeným krížom vám umožníme darovať krv priamo na pracovisku.

Benefity pre váš rozvoj

 • Umenie vám prinášame v Galérii SPP a do histórie plynárenstva vás zasvätia naši odborníci v Slovenskom plynárenskom múzeu, ktoré sa nachádza priamo v areáli SPP v Bratislava.
 • Absolventom vysokých škôl ponúkame účasť v rozvojovom programe Graduates, pre talentovaných zamestnancov je pripravený program High Potentials.
 • Vďaka projektu „Umelci medzi nami“ poskytneme vám či vašim blízkym priestor na prezentáciu vlastnej umeleckej tvorby.
 • V spolupráci s Nadáciou SPP vám dáme príležitosť zapojiť sa do našich interných grantových programov.

„Dobre vieme, že len spokojní a motivovaní zamestnanci sú zdrojom úspechu. Preto im vytvárame férové a priateľské pracovné prostredie. Skrátka, sme work life balance pozitív.“

Ľubomíra Radosová
riaditeľka odboru ľudských zdrojov

„Dobre vieme, že len spokojní a motivovaní zamestnanci sú zdrojom úspechu. Preto im vytvárame férové a priateľské pracovné prostredie. Skrátka, sme work life balance pozitív.“

Ľubomíra Radosová
riaditeľka odboru ľudských zdrojov