V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií

 

Sila slnka, sila vody, sila vetra.
Sila prírody sa mení na energiu aj u vás doma.

Čistá energia pre ľudí aj prírodu

Pridajte si k odberu elektriny čistú energiu z prírody
len za 2 eurá mesačne navyše. Pomôžete tak k zdravšiemu životnému prostrediu pre nás všetkých.

 

 

S našou Čistou elektrinou si môžete byť istí, že:

  • je 100 % vyrobená z obnoviteľných zdrojov
  • vykupovaná od malých výrobcov elektriny po celom Slovensku
  • získate Certifikát o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov

 

CHCEM ČISTÚ ELEKTRINU

 

Vďaka produktu Čistá elektrina môže mať aj vaša domácnosť elektrinu výhradne z obnoviteľných zdrojov, a to len za 2 eurá mesačne. Okrem tejto sumy platíte už len štandardné platby za dodávku elektriny.

Odoberáte elektrinu od iného dodávateľa,
ale chcete Čistú elektrinu od SPP?

Prejdite k nám, je to jednoduché. Navyše u nás máte elektrinu úplne bez viazanosti.

 

 

Ako si u nás môžete objednať elektrinu?

 

 

Využívaním Čistej elektriny od SPP
uvoľníte do ovzdušia asi o 440 kg CO2 ročne menej.

 

 

Buďte aj vy súčasťou pozitívnej zmeny a spoločne prispejme k čistejšiemu životnému prostrediu, ktoré tak zachováme aj pre ďalšie generácie.

Nechajte nám telefonický kontakt a radi vám povieme viac.

  Súhlasím, aby Slovenský plynárenský priemysel, a.s. so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2749/B, IČO: 35 815 256 („SPP“) získaval a spracúval moje osobné údaje uvedené v tomto elektronickom formulári, a to v rozsahu telefónne číslo, na účely a po dobu nevyhnutnú na evidenciu a vybavenie mojej požiadavky získať viac informácií o produktoch alebo službách SPP alebo tretích osôb, najviac však po dobu 1 mesiaca, pričom súhlasím, aby ma SPP za týmto účelom kontaktoval priamym telefonickým oslovením alebo automatickými volacími a komunikačnými systémami.

Vyhlasujem, že poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním údajov môžem bezplatne a kedykoľvek odvolať na webovom sídle SPP www.spp.sk, elektronicky na adrese: zakaznickalinka@spp.sk, písomne na adrese Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, alebo na Zákazníckej linke SPP 0850 111 363. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Zároveň súhlasím, aby povinnosť SPP informovať ma o spracovaní osobných údajov prostredníctvom tretích strán, bola splnená aj ich zverejnením na webovom sídle SPP www.spp.sk. Potvrdzujem, že SPP ma informoval o podrobnostiach o spracúvaní osobných údajov vrátane poučenia o právach dotknutej osoby prostredníctvom svojho webového sídla (www.spp.sk) na podstránke Ochrana súkromia a spracúvanie osobných údajov.

 

 

 

 

STIAHNITE SI NAŠU ČISTÚ PIESEŇ

 

▲ Hore