V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií
Zvolený jazyk

PREJDITE NA
ČISTÚ ELEKTRINU

Vyrobenú
z obnoviteľných zdrojov

Chcem čistú elektrinu
 

 

Sila slnka, sila vody, sila vetra.
Sila prírody sa mení na energiu aj u vás doma.

Čistá energia pre ľudí aj prírodu

Pridajte si k odberu elektriny čistú energiu z prírody
len za 2 eurá mesačne navyše. Pomôžete tak k zdravšiemu životnému prostrediu pre nás všetkých.

 

 

S našou Čistou elektrinou si môžete byť istí, že:

  • je 100 % vyrobená z obnoviteľných zdrojov
  • vykupovaná od malých výrobcov elektriny po celom Slovensku
  • získate Certifikát o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov

Viac o pôvode Čistej elektriny

 

CHCEM ČISTÚ ELEKTRINU

 

Vďaka produktu Čistá elektrina môže mať aj vaša domácnosť elektrinu z obnoviteľných zdrojov, a to len za 2 eurá mesačne. Okrem tejto sumy platíte už len štandardné platby za dodávku elektriny.

Odoberáte elektrinu od iného dodávateľa,
ale chcete Čistú elektrinu od SPP?

Prejdite k nám, je to jednoduché.

 

 

Ako si u nás môžete objednať elektrinu?

 

 

Využívaním Čistej elektriny od SPP
uvoľníte do ovzdušia asi o 440 kg CO2 ročne menej.

 

 

Buďte aj vy súčasťou pozitívnej zmeny a spoločne prispejme k čistejšiemu životnému prostrediu, ktoré tak zachováme aj pre ďalšie generácie.

 

Najčastejšie otázky

Riešenie na rozlíšenie elektrickej energie podľa jej pôvodu v zásuvke neexistuje. Bez ohľadu na to, že technicky nie je možné rozlišovať elektrinu, ktorá už je v elektrizačnej sústave, je prostredníctvom záruk pôvodu možné priradiť špecifické množstvo elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) k spotrebe u konkrétneho zákazníka. Na základe nášho produktu a v zmysle zákona o obnoviteľných zdrojoch energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby sa SPP zaväzuje nakúpiť pre zákazníka záruky pôvodu elektriny z OZE zodpovedajúce množstvu ním spotrebovanej elektriny. Systém záruk pôvodu zároveň garantuje, že každá záruka pôvodu a k nej prislúchajúca elektrina z OZE je „použitá“ len raz, a to vo vzťahu k dodávke a spotrebe elektriny u konkrétneho zákazníka. So zárukou pôvodu je spojené právo SPP ako dodávateľa elektriny uviesť elektrinu pri vyúčtovaní dodanej elektriny koncovému odberateľovi ako elektrinu vyrobenú z OZE. Vstupom elektriny vyrobenej z OZE do distribučnej sústavy zvyšujeme celkový podiel takto vyrobenej elektriny v distribučnej sústave.

Elektrinou vyrobenou z obnoviteľných zdrojov energie sa rozumie elektrina, ktorej pôvod je možné preukázať zárukou pôvodu. Obnoviteľným zdrojom energie je nefosílny zdroj energie, ktorého energetický potenciál sa trvalo obnovuje prírodnými procesmi alebo činnosťou ľudí, ide napríklad o vodnú energiu, slnečnú energiu, veternú energiu alebo geotermálnu energiu, biometán, bioplyn či plyn z čističiek odpadových vôd. Elektrina z OZE pochádza výlučne zo Slovenska, to znamená, že je vyrobená na Slovensku.

Keďže je možné presne preukázať, odkiaľ elektrina z OZE pochádza a kto ju vyrába, SPP je garantom toho, že elektrina vyrobená na Slovensku tu aj ostáva. Výberom produktu Čistá elektrina sa každý zákazník podieľa na ochrane životného prostredia a zrýchlení prechodu k využívaniu energie z obnoviteľných zdrojov.

Princíp Čistej elektriny od SPP je postavený na reálnych, veľmi jednoducho preukázateľných faktoch. SPP už viac ako rok vykupuje elektrinu z OZE od približne 2 800 výrobcov z celého Slovenska, čím sa stal lídrom na Slovensku vo výkupe OZE. Objem výkupu v roku 2020 predstavoval 88,69 %.

Vďaka produktu Čistá elektrina môže mať aj vaša domácnosť elektrinu z obnoviteľných zdrojov len za 2 eurá mesačne. Okrem tejto sumy platíte už len štandardné platby za dodávku elektriny.

Odoberáte elektrinu od iného dodávateľa, ale chcete Čistú elektrinu od SPP?
Prejdite k nám, je to jednoduché.

SPP zasiela zákazníkom, ktorí si zakúpia Čistú elektrinu, personalizované videoporadenstvo, prostredníctvom ktorého získajú rady, ako sa správať šetrnejšie k životnému prostrediu a ušetriť svoje finančné prostriedky. Personalizované poradenstvo informuje o možnosti úspor vypočítaných na základe dát týkajúcich sa konkrétneho zákazníka. V prípade realizácie rád na znižovanie spotreby energií priemerný odberateľ elektriny od SPP môže znížiť svoju spotrebu elektriny o približne 12 %, a tým aj dosiahnuť finančné úspory vo výške približne 60 eur za rok. Zvýšením svojej energetickej efektívnosti môže takto zákazník za rok znížiť svoju uhlíkovú stopu o približne 300 kg CO2.

  • poradenstvo je určené zákazníkom, ktorí si zakúpia zelené produkty Uhlíková stopka alebo Čistá elektrina
  • smart poradenstvo na mieru zasielame našim green a digital positive zákazníkom s cieľom zvýšiť ich finančné úspory a znížiť emisie CO2
  • personalizované poradenstvo informuje o možnosti úspor vypočítaných na základe dát týkajúcich sa konkrétneho zákazníka
  • video sa ročne dostane k desaťtisícom zákazníkov na ich e-mail, pričom sú jednotlivé rady prispôsobené komodite, ktorú zákazník odoberá, či výške spotrebovaného objemu
  • zákazníkom ponúkame rady na znižovanie spotreby energií vo výške cca 12 %, a tým aj finančné úspory v objeme cca 60 eur ročne
  • zákazník dokáže znížiť svoj vplyv na životné prostredie predovšetkým cez úsporu energií cca v objeme 300 kg CO2
  • na základe prieskumu vieme povedať, že cca 56 % našich zelených zákazníkov často vykonáva opatrenia na znižovanie emisií CO2

 

 

▲ Hore