V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií

V súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení udeľujem spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. so sídlom: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256, IČ DPH: SK7020000372, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.., oddiel Sa, vložka číslo 2749/ B (ďalej len „SPP") súhlas so spracovaním môjho mena, priezviska, adresy, e-mailovej adresy a telefónneho čísla na marketingové účely, ako aj na účely zasielania obchodných ponúk a informácií o produktoch alebo službách spoločnosti SPP, a to prostredníctvom pošty, elektronickej pošty, SMS správ, prípadne priamym telefonickým oslovením.

Vyhlasujem, že poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním údajov môžem bezplatne a kedykoľvek odvolať písomne na adrese Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky na adrese zakaznickalinka@spp.sk, príp. na Zákazníckej linke SPP 0850 111 363.

Inšpekcia budov

Technický stav nehnuteľnosti je pri jej kúpe často podceňovaný, no v dlhodobom horizonte môže mať zásadný vplyv na cenu a náklady spojené s údržbou. Využite službu Inšpekcia budov od SPP vykonávanú certifikovanými inšpektormi.

 

Kúpa bytu alebo rodinného domu je investícia na desiatky rokov. Preto by ste si mali byť istí, že ste svoje peniaze investovali dobre. Inšpekcia budov od SPP vám pomôže lepšie spoznať technický stav nehnuteľností a uľahčí vaše rozhodovanie.

 

Inšpekcia budov vám pomôže:

 • odhaliť skryté chyby a vady bytu či domu
 • preveriť celkový technický stav nehnuteľnosti

 

Služba inšpekcie budov je dostupná už od 139 €,
dokonca aj pre nezákazníkov SPP.

 

Nekupujte mačku vo vreci a odhaľte nedostatky nehnuteľnosti ešte pred jej kúpou.

 

Inšpekcia nehnuteľnosti preskúma:

 • celkový technický stav nehnuteľnosti
 • chyby a problémy, ktoré by ovplyvňovali jej funkciu a prevádzku
 • statiku
 • izolácie proti vode (strecha, pivnica, múry a pod.)
 • akustiku (problémy s hlukom)
 • bezpečnosť, hygienu a zdravie (plesne a prítomnosť škodlivých látok)
 • úniky tepla
 • rozvody vody, elektriny, plynu, kanalizácie a pod.
 • kvalitu povrchov

 

Aký typ inšpekcie ponúkame?

Obhliadka s inšpektorom

Inšpekciu vykonávajú zazmluvnení certifikovaní inšpektori, aby odhalili viditeľné ale aj možné skryté riziká bytu či rodinného domu. Obhliadka s inšpektorom je bez písomného výstupu.


Rodinný dom / byt do 250 m2
139 eur


Rodinný dom / byt nad 250 m2
a ostatné budovy
individuálna cena
(zohľadnená zľava SPP – 10 %)

 

Základná

Inšpektor sa zúčastňuje prehliadky alebo prevzatia bytu či rodinného domu. Počas prehliadky vás upozorní na zjavné chyby a riziká skrytých chýb.

Po prehliadke inšpektor vypracuje Správu o nehnuteľnosti, ktorá obsahuje zásadné problémy a technické riziká objektu.

Prehliadka s inšpektorom je ideálnym riešením vtedy, keď si vyberáte z viacerých nehnuteľností.


Rodinný dom / byt do 250 m2
239 eur


Rodinný dom / byt nad 250 m2
a ostatné budovy
individuálna cena
(zohľadnená zľava SPP – 10 %)

 

 

Rozšírená

Inšpektor v rámci vybraných kategórií zhodnotí výskyt všetkých porúch, ale aj rizikových riešení, ktoré môžu k poruche viesť.

Súpis a analýzu všetkých porúch vám odovzdá v Preukaze nehnuteľnosti.

Navyše získate návrh na opravu týchto problémov a ocenenie opravy problematických konštrukcií. —
Rodinný dom / byt do 250 m2
499 eur


Rodinný dom / byt nad 250 m2
a ostatné budovy
individuálna cena
(zohľadnená zľava SPP – 10 %)

 

 

 

Andrej Fáber

energetický poradca

Nie ste si istý, ktorý typ inšpekcie si vybrať? Poraďte sa bezplatne s naším energetickým poradcom.

Poradiť sa

 

 

Ako postupovať, ak mám záujem o inšpekciu budovy?

Vyplňte kontaktný formulár na tejto stránke. Do 3 pracovných dní od vyplnenia formulára si s vami náš zmluvný partner zabezpečujúci inšpekcie telefonicky dohodne termín obhliadky.

V súlade s ustanoveniami zákona č. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („Zákon o ochrane osobných údajov“) udeľujem spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 815 256, akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2749/B („Spoločnosť“) (i) súhlas so získaním a spracúvaním svojich osobných údajov v informačných systémoch Spoločnosti, v rozsahu meno, priezvisko, akademický titul, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa prípadne ďalších osobných údajov a/ poskytnutých akoukoľvek inou preukázateľnou formou Spoločnosti, pre účely získania zvýhodnených produktov a služieb zmluvných partnerov Spoločnosti, (ii) súhlas s poskytnutím a/alebo sprístupnením svojich osobných údajov tretím stranám, ktoré budú spracúvať osobné údaje v rozsahu a za podmienok dojednaných so Spoločnosťou v písomnej zmluve, pokiaľ to bude potrebné pre účely získania zvýhodnených produktov a služieb zmluvných partnerov Spoločnosti a (iii) súhlasím, aby povinnosť Spoločnosti informovať ma o spracovaní osobných údajov prostredníctvom tretích strán, bola splnená aj ich zverejnením na webovom sídle Spoločnosti www.spp.sk, a to počas nevyhnutne potrebnej doby, najviac v trvaní 2 mesiace. Zároveň potvrdzujem, že ma Spoločnosť informovala o podrobnostiach o spracúvaní osobných údajov vrátane poučenia o právach dotknutej osoby prostredníctvom svojho webového sídla (www.spp.sk) na podstránke Osobné údaje.

V súlade s ustanoveniami zákona č. 122/ 2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení udeľujem spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. so sídlom: Mlynské nivy 44/a, 825 11Bratislava, IČO: 35815256, IČ DPH: SK7020000372, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.., oddiel Sa, vložka číslo 2749/ B (ďalej len „SPP") súhlas so spracovaním môjho mena, priezviska, adresy, e-mailovej adresy a telefónneho čísla na marketingové účely, ako aj na účely zasielania obchodných ponúk a informácií o produktoch alebo službách spoločnosti SPP, a to prostredníctvom pošty, elektronickej pošty, SMS správ, prípadne priamym telefonickým oslovením.

Vyhlasujem, že poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním údajov môžem bezplatne a kedykoľvek odvolať písomne na adrese Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky na adrese zakaznickalinka@spp.sk , príp. na Zákazníckej linke SPP 0850 111 363.

Kontrolný kód

Prepíšte, prosím, kód z obrázka:

  
 
* označené polia sú povinné
▲ Hore