V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií
Zvolený jazyk

Inšpekcia budov

Technický stav nehnuteľnosti je pri jej kúpe často podceňovaný, no v dlhodobom horizonte môže mať zásadný vplyv na cenu a náklady spojené s údržbou. Využite službu Inšpekcia budov od SPP vykonávanú certifikovanými inšpektormi.

 

Kúpa bytu alebo rodinného domu je investícia na desiatky rokov. Preto by ste si mali byť istí, že ste svoje peniaze investovali dobre. Inšpekcia budov od SPP vám pomôže lepšie spoznať technický stav nehnuteľností a uľahčí vaše rozhodovanie.

 

Inšpekcia budov vám pomôže:

 • odhaliť skryté chyby a vady bytu či domu
 • preveriť celkový technický stav nehnuteľnosti

 

Služba inšpekcie budov je dostupná už od 139 €,
dokonca aj pre nezákazníkov SPP.

 

Nekupujte mačku vo vreci a odhaľte nedostatky nehnuteľnosti ešte pred jej kúpou.

 

Inšpekcia nehnuteľnosti preskúma:

 • celkový technický stav nehnuteľnosti
 • chyby a problémy, ktoré by ovplyvňovali jej funkciu a prevádzku
 • statiku
 • izolácie proti vode (strecha, pivnica, múry a pod.)
 • akustiku (problémy s hlukom)
 • bezpečnosť, hygienu a zdravie (plesne a prítomnosť škodlivých látok)
 • úniky tepla
 • rozvody vody, elektriny, plynu, kanalizácie a pod.
 • kvalitu povrchov

 

Aký typ inšpekcie ponúkame?

Obhliadka s inšpektorom

Inšpekciu vykonávajú zazmluvnení certifikovaní inšpektori, aby odhalili viditeľné ale aj možné skryté riziká bytu či rodinného domu. Obhliadka s inšpektorom je bez písomného výstupu.


Rodinný dom / byt do 250 m2
139 eur


Rodinný dom / byt nad 250 m2
a ostatné budovy
individuálna cena
(zohľadnená zľava SPP – 10 %)

 

Základná

Inšpektor sa zúčastňuje prehliadky alebo prevzatia bytu či rodinného domu. Počas prehliadky vás upozorní na zjavné chyby a riziká skrytých chýb.

Po prehliadke inšpektor vypracuje Správu o nehnuteľnosti, ktorá obsahuje zásadné problémy a technické riziká objektu.

Prehliadka s inšpektorom je ideálnym riešením vtedy, keď si vyberáte z viacerých nehnuteľností.


Rodinný dom / byt do 250 m2
239 eur


Rodinný dom / byt nad 250 m2
a ostatné budovy
individuálna cena
(zohľadnená zľava SPP – 10 %)

 

 

Rozšírená

Inšpektor v rámci vybraných kategórií zhodnotí výskyt všetkých porúch, ale aj rizikových riešení, ktoré môžu k poruche viesť.

Súpis a analýzu všetkých porúch vám odovzdá v Preukaze nehnuteľnosti.

Navyše získate návrh na opravu týchto problémov a ocenenie opravy problematických konštrukcií. —
Rodinný dom / byt do 250 m2
499 eur


Rodinný dom / byt nad 250 m2
a ostatné budovy
individuálna cena
(zohľadnená zľava SPP – 10 %)

 

 

 

Andrej Fáber

energetický poradca

Nie ste si istý, ktorý typ inšpekcie si vybrať? Poraďte sa bezplatne s naším energetickým poradcom.

Poradiť sa

 

 

Ako postupovať, ak mám záujem o inšpekciu budovy?

Vyplňte kontaktný formulár na tejto stránke. Do 3 pracovných dní od vyplnenia formulára si s vami náš zmluvný partner zabezpečujúci inšpekcie telefonicky dohodne termín obhliadky.

  V prípade, že chcete službu darovať niekomu inému, označte voľbu a my vám zašleme na vašu e-mailovú adresu darčekový poukaz.

 

V súlade s článkom 7 Nariadenia (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), resp.§ 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení udeľujem spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 815 256, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2749/B („SPP“) (i) súhlas so získaním a spracúvaním svojich osobných údajov v informačných systémoch SPP, v rozsahu mnou poskytnutých údajov uvedených v elektronickom formulári uvedenom na webovom sídle SPP, na účely získania zvýhodnených produktov a služieb zmluvných partnerov SPP a (ii) súhlas s poskytnutím a/alebo sprístupnením svojich osobných údajov tretím stranám, ktoré budú spracúvať osobné údaje v rozsahu a za podmienok dojednaných s SPP v písomnej zmluve, pokiaľ to bude potrebné na účely získania zvýhodnených produktov a služieb zmluvných partnerov SPP. Súhlas udeľujem na nevyhnutne potrebnú dobu, najviac však na 2 mesiace.

Vyhlasujem, že poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním údajov môžem bezplatne a kedykoľvek odvolať na webovom sídle SPP www.spp.sk, elektronicky na adrese: zakaznickalinka@spp.sk, písomne na adrese Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, alebo na Zákazníckej linke SPP 0850 111 363. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Zároveň súhlasím, aby povinnosť SPP informovať ma o spracovaní osobných údajov prostredníctvom tretích strán, bola splnená aj ich zverejnením na webovom sídle SPP www.spp.sk. Potvrdzujem, že SPP ma informoval o podrobnostiach o spracúvaní osobných údajov vrátane poučenia o právach dotknutej osoby prostredníctvom svojho webového sídla (www.spp.sk) na podstránke Ochrana súkromia a spracúvanie osobných údajov.

Zakliknutím udeľujem spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 815 256, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2749/B („SPP“) (i) súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu mnou poskytnutých údajov uvedených v elektronickom formulári uvedenom na webovom sídle SPP, najmä mena, priezviska, poštovej adresy, e-mailovej adresy a telefónneho čísla, na účely tých marketingových aktivít, pri ktorých SPP nespracúva osobné údaje na základe oprávneného záujmu SPP, ako aj s poskytnutím a/alebo sprístupnením svojich osobných údajov starostlivo vybraným tretím stranám, ktoré budú spracúvať osobné údaje výhradne v rozsahu a za podmienok dojednaných s SPP v písomnej zmluve a (ii) súhlas, aby mi SPP alebo tretia strana, ktorej SPP poskytol a/alebo sprístupnil moje osobné údaje, zasielali nevyžiadané obchodné ponuky pre informáciu o akýchkoľvek produktoch alebo službách SPP alebo tretích osôb, alebo ma vo veci nevyžiadaných obchodných ponúk kontaktovali, vrátane zasielania newslettera (informačného letáka) alebo iných reklamných alebo marketingových materiálov, a to najmä prostredníctvom pošty, elektronickej pošty, SMS správ, prípadne priamym telefonickým oslovením alebo automatickými volacími a komunikačnými systémami. Súhlas udeľujem na dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

Beriem na vedomie, že marketingovými aktivitami je najmä informovanie o vybraných novinkách, zľavách, súťažiach o ceny, výhodnejšej energii a súvisiacich službách (napr. preventívna prehliadka kotla), praktických radách (napr. šetrenie energiami), o ďalších produktoch, ktoré prinášajú životný komfort (napr. asistencia lekára, smart home), a to SPP alebo tretích strán. Súčasťou komunikácie môžu byť prieskumy slúžiace na zlepšovanie zákazníckej skúsenosti a tiež všeobecné a špecializované obchodné ponuky šité na mieru, alebo získanie zvýhodnených produktov a služieb zmluvných partnerov SPP. Marketingová komunikácia je zasielaná príležitostne, spravidla niekoľkokrát za rok, najviac približne jedenkrát mesačne.

Vyhlasujem, že poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním údajov môžem bezplatne a kedykoľvek odvolať na webovom sídle SPP www.spp.sk, elektronicky na adrese: zakaznickalinka@spp.sk, písomne na adrese Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, alebo na Zákazníckej linke SPP 0850 111 363. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Zároveň súhlasím, aby povinnosť SPP informovať ma o spracovaní osobných údajov prostredníctvom tretích strán, bola splnená aj ich zverejnením na webovom sídle SPP www.spp.sk. Potvrdzujem, že SPP ma informoval o podrobnostiach o spracúvaní osobných údajov vrátane poučenia o právach dotknutej osoby prostredníctvom svojho webového sídla (www.spp.sk) na podstránke Ochrana súkromia a spracúvanie osobných údajov.

Kontrolný kód

Prepíšte, prosím, kód z obrázka:

  
 
* označené polia sú povinné
▲ Hore