V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií
Zvolený jazyk

SMARTHOME
technológie

Vďaka našim SMARTHOME technológiám máte svoj domov pod palcom, aj keď tam práve nie ste. Ovládanie teploty? Detektory dymu? Prepracovaný kamerový systém? To všetko a oveľa viac získate len vďaka inteligentným technológiám, ktoré si môžete vybrať presne podľa svojich potrieb.

 

Prečo si vybrať
SMART technológie práve od SPP?

  • získate plne automatizovaný systém, ktorý si sám nastaví kúrenie, osvetlenie, či žalúzie podľa počasia alebo intenzity svitu
  • pri objednaní cez SPP vám poskytneme produkty za cenu výhodnejšiu až o 18%
  • kvalita produktov je garantovaná certifikovaným českým výrobcom so zárukou až 5 rokov
  • inštaláciu, ovládanie a rozširovanie riešení si prispôsobíte podľa vašich potrieb
  • môžete využiť možnosť nákupu na splátky

 
 

Ochráňte seba aj svojich blízkych

Vďaka inteligentnému systému bezpečnostných kamier, senzorov pohybu alebo okenných a dverových senzorov získate nielen základné zabezpečenie domácnosti, ale v prípade narušenia budete okamžite upozornení. Kamera vám navyše umožní sledovať, čo sa deje vo Vašom dome, keď ste v práci či na dovolenke.

 

Zabráňte pohrome u vás doma

Poznáme jednoduchý spôsob, ako zabrániť požiarom v domácnosti. Ako? Prevenciou. Stačí, ak si zabezpečíte váš domov detektormi plynu či dymu s inteligentným systémom varovania, ktorý navyše dokáže zariadenia vypnúť z prevádzky.

 

Ovládajte teplotu v domácnosti a ušetrite

Stačí, ak si nastavíte prostredníctvom inteligentného systému, a to aj na diaľku, požadovanú teplotu v požadovanom čase pre každú izbu, máte nielen komfort, ale aj šetríte. Užitočné, nie?

 

Posvieťte si u vás doma presne ako chcete

Ovládajte intenzitu svietenia, či farbu svetla podľa situácie. Pridajte si svetlo pri čítaní knihy alebo nahoďte romantické prítmie počas večere s vašou láskou. Prípadne ak máte bezpečnostnú kameru, viete si ovládať svetlo tak, aby ste videli, čo sa doma deje kedykoľvek, aj v noci.

 

Predíďte záplave v domácnosti

Nenechajte sa zaskočiť vytopeným bytom, zaplavenou pivnicou, či prasknutým radiátorom. Tento záplavový detektor sníma vytečenú vodu a okamžite vie dať povel spínaciemu prvku k uzavretiu vášho elektromagnetického ventilu hlavného prívodu vody. Zároveň vás môže informovať o tejto havárii.

 

Užite si hudbu a svetlo tak, ako to máte radi

So SMART technológiami nuda nehrozí. Vďaka nenápadnému prehrávaču hudby a inteligentnému nastaveniu osvetlenia, jeho intenzity či farby, si môžete rovnako užiť večierok s priateľmi, ako aj relax so svojimi blízkymi.

Vypracujeme vám riešenie na mieru

Nechajte si poradiť od našich odborníkov, ktorí vám pomôžu rozhodnúť sa medzi drôtovou a bezdrôtovou inštaláciou, či dokonca vypracujú komplexné riešenie presne podľa vašich potrieb.
Stačí vyplniť náš formulár.V súlade s článkom 7 Nariadenia (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), resp.§ 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení udeľujem spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 815 256, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2749/B („SPP“) (i) súhlas so získaním a spracúvaním svojich osobných údajov v informačných systémoch SPP, v rozsahu mnou poskytnutých údajov uvedených v elektronickom formulári uvedenom na webovom sídle SPP, na účely získania zvýhodnených produktov a služieb zmluvných partnerov SPP a (ii) súhlas s poskytnutím a/alebo sprístupnením svojich osobných údajov tretím stranám, ktoré budú spracúvať osobné údaje v rozsahu a za podmienok dojednaných s SPP v písomnej zmluve, pokiaľ to bude potrebné na účely získania zvýhodnených produktov a služieb zmluvných partnerov SPP. Súhlas udeľujem na nevyhnutne potrebnú dobu, najviac však na 1 rok.

Vyhlasujem, že poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním údajov môžem bezplatne a kedykoľvek odvolať na webovom sídle SPP www.spp.sk, elektronicky na adrese: zakaznickalinka@spp.sk, písomne na adrese Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, alebo na Zákazníckej linke SPP 0850 111 363. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Zároveň súhlasím, aby povinnosť SPP informovať ma o spracovaní osobných údajov prostredníctvom tretích strán, bola splnená aj ich zverejnením na webovom sídle SPP www.spp.sk. Potvrdzujem, že SPP ma informoval o podrobnostiach o spracúvaní osobných údajov vrátane poučenia o právach dotknutej osoby prostredníctvom svojho webového sídla (www.spp.sk) na podstránke Ochrana súkromia a spracúvanie osobných údajov.

Zakliknutím udeľujem spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 815 256, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2749/B („SPP“) (i) súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu mnou poskytnutých údajov uvedených v elektronickom formulári uvedenom na webovom sídle SPP, najmä mena, priezviska, poštovej adresy, e-mailovej adresy a telefónneho čísla, na účely tých marketingových aktivít, pri ktorých SPP nespracúva osobné údaje na základe oprávneného záujmu SPP, ako aj s poskytnutím a/alebo sprístupnením svojich osobných údajov starostlivo vybraným tretím stranám, ktoré budú spracúvať osobné údaje výhradne v rozsahu a za podmienok dojednaných s SPP v písomnej zmluve a (ii) súhlas, aby mi SPP alebo tretia strana, ktorej SPP poskytol a/alebo sprístupnil moje osobné údaje, zasielali nevyžiadané obchodné ponuky pre informáciu o akýchkoľvek produktoch alebo službách SPP alebo tretích osôb, alebo ma vo veci nevyžiadaných obchodných ponúk kontaktovali, vrátane zasielania newslettera (informačného letáka) alebo iných reklamných alebo marketingových materiálov, a to najmä prostredníctvom pošty, elektronickej pošty, SMS správ, prípadne priamym telefonickým oslovením alebo automatickými volacími a komunikačnými systémami. Súhlas udeľujem na dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

Beriem na vedomie, že marketingovými aktivitami je najmä informovanie o vybraných novinkách, zľavách, súťažiach o ceny, výhodnejšej energii a súvisiacich službách (napr. preventívna prehliadka kotla), praktických radách (napr. šetrenie energiami), o ďalších produktoch, ktoré prinášajú životný komfort (napr. asistencia lekára, smart home), a to SPP alebo tretích strán. Súčasťou komunikácie môžu byť prieskumy slúžiace na zlepšovanie zákazníckej skúsenosti a tiež všeobecné a špecializované obchodné ponuky šité na mieru, alebo získanie zvýhodnených produktov a služieb zmluvných partnerov SPP. Marketingová komunikácia je zasielaná príležitostne, spravidla niekoľkokrát za rok, najviac približne jedenkrát mesačne.

Vyhlasujem, že poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním údajov môžem bezplatne a kedykoľvek odvolať na webovom sídle SPP www.spp.sk, elektronicky na adrese: zakaznickalinka@spp.sk, písomne na adrese Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, alebo na Zákazníckej linke SPP 0850 111 363. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Zároveň súhlasím, aby povinnosť SPP informovať ma o spracovaní osobných údajov prostredníctvom tretích strán, bola splnená aj ich zverejnením na webovom sídle SPP www.spp.sk. Potvrdzujem, že SPP ma informoval o podrobnostiach o spracúvaní osobných údajov vrátane poučenia o právach dotknutej osoby prostredníctvom svojho webového sídla (www.spp.sk) na podstránke Ochrana súkromia a spracúvanie osobných údajov.

označené polia sú povinné

 

 


SMART sady
z pohodlia domova

Máme pre vás ponuku produktov, ktoré sú tak jednoduché a intuitívne, že si ich zvládnete nainštalovať sami. Stačí si vybrať.

 

 

▲ Hore