V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií

Uhlíková stopka vysádza stromy, učí ekológii, znižuje uhlíkovú stopu.

Pridajte si k odberu elektriny alebo plynu produkt Uhlíková stopka a získajte jedinečné poradenstvo

  • ako znížiť svoju uhlíkovú stopu (produkciu CO2) v každodennom živote
  • ako znížiť vašu spotrebu energií a ušetriť financie za energie u vás doma

Navyše, SPP vyváži uhlíkovú stopu spojenú s vašou spotrebou energií výsadbou nových stromov v Žiarskej doline. Na jar sme v spolupráci s lesníkmi a odborníkmi zo Správy TANAPu a z lesného urbariátu Žiar vysadili prvých 17 860 mladých stromov.

Koľko stojí Uhlíková stopka

  • len 1,60 € mesačne

 

Čo ponúka Uhlíková stopka

Typ poradenstva Obsah poradenstva

Štartovaci balík rád

Karty s konkrétnymi radami ako znížiť svoju spotrebu energií a tým aj uhlíkovú stopu. Zistite, koľko peňazí môžete vďaka týmto tipom ročne ušetriť a dozviete sa aj predpoklad, aký vplyv mala táto zmena na vašu uhlíkovú stopu.

Video rady na mieru

Video s odborným poradenstvom na základe vašej spotreby. Pošleme vám ho vždy na váš email 1-krát ročne.

Šetríme ďalej online

Rady zamerané na váš životný štýl a tipy ako znižovať uhlíkovú stopu. Zašleme vám ich na váš e-mail každé 3 mesiace.

Ako získať produkt Uhlíková stopka?

Nechajte nám telefonický kontakt a radi vám povieme viac.

  Súhlasím, aby Slovenský plynárenský priemysel, a.s. so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2749/B, IČO: 35 815 256 („SPP“) získaval a spracúval moje osobné údaje uvedené v tomto elektronickom formulári, a to v rozsahu telefónne číslo, na účely a po dobu nevyhnutnú na evidenciu a vybavenie mojej požiadavky získať viac informácií o produktoch alebo službách SPP alebo tretích osôb, najviac však po dobu 1 mesiaca, pričom súhlasím, aby ma SPP za týmto účelom kontaktoval priamym telefonickým oslovením alebo automatickými volacími a komunikačnými systémami.

Vyhlasujem, že poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním údajov môžem bezplatne a kedykoľvek odvolať na webovom sídle SPP www.spp.sk, elektronicky na adrese: zakaznickalinka@spp.sk, písomne na adrese Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, alebo na Zákazníckej linke SPP 0850 111 363. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Zároveň súhlasím, aby povinnosť SPP informovať ma o spracovaní osobných údajov prostredníctvom tretích strán, bola splnená aj ich zverejnením na webovom sídle SPP www.spp.sk. Potvrdzujem, že SPP ma informoval o podrobnostiach o spracúvaní osobných údajov vrátane poučenia o právach dotknutej osoby prostredníctvom svojho webového sídla (www.spp.sk) na podstránke Ochrana súkromia a spracúvanie osobných údajov.
▲ Hore