V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií
Zvolený jazyk

ZNÍŽME
SPPolu
UHLÍKOVÚ STOPU

 

Pridajte sa k iniciatíve výsadby stromov
a znížte s nami uhlíkovú stopu

 

Prečo sa rozhodnúť pre Uhlíkovú stopku?

SPPoločne
vysádzame stromy

Za každú Uhlíkovú stopku vysadíme za vás stromy.

SPPoločne
chránime prírodu

Vďaka našim odborným radám znižujeme uhlíkovú stopu, a tým šetríme prírodu.

SPPoločne
šetríme peniaze

S naším poradenstvom ušetríte desiatky eur ročne.

 

 

 

Pridajte si k odberu elektriny alebo plynu produkt Uhlíková stopka

Uzatvorte zmluvu online a šetrite prírodu

Po vyplnení údajov vo formulári vám vygenerovanú zmluvu zašleme na vami zadaný e-mail.

 
Beriem na vedomie, že SPP spracúva moje osobné údaje uvedené v tejto elektronickej žiadosti za účelom výkonu činností SPP podľa udeleného povolenia na podnikanie v oblasti energetiky, a to najmä na účely uzatvorenia zmluvy a vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy, a to po dobu nevyhnutne potrebnú pre zabezpečenie výkonu práv a povinností vyplývajúcich z predzmluvného vzťahu v nevyhnutnom rozsahu na základe článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), resp. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Beriem na vedomie, že na uzatvorenie zmluvy je nevyhnutné, aby SPP spracúval údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa pre poštový styk, dátum narodenia a číslo bankového účtu odberateľa, pričom spracúvanie emailovej adresy a/alebo telefónneho čísla je nevyhnutným na plnenie zmluvy v prípade, ak odberateľ a SPP tieto údaje budú využívať na vzájomnú komunikáciu, alebo odberateľ bude využívať služby predpokladajúce emailovú alebo telefonickú komunikáciu alebo si zvolí elektronické zasielanie faktúr.
  Potvrdzujem, že SPP ma informoval o podrobnostiach o spracúvaní osobných údajov vrátane poučenia o právach odberateľa ako dotknutej osoby. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov odberateľa vyžadované platnými právnymi predpismi sú dostupné na webovej stránke SPP na podstránke Ochrana súkromia a spracúvanie osobných údajov a na ktoromkoľvek Zákazníckom centre SPP.

 

S Uhlíkovou stopkou navyše získate:

Štartovací balík rád
Kartičky s konkrétnymi radami, ako môžete v každodennom živote znížiť svoju spotrebu energií, a tým aj uhlíkovú stopu.
Kartičky dostanete pri podpise zmluvy.
Videorady na mieru
Video s odborným poradenstvom na základe vašej spotreby.
Pošleme vám ho raz ročne na váš e-mail.
Šetríme ďalej online
Personalizované rady zamerané na váš životný štýl a praktické tipy, ako znižovať uhlíkovú stopu.
Pošleme vám ich raz za 3 mesiace na váš e-mail.
Personalizované online poradenstvo
Odporúčania a návrhy na úspory na základe spotreby energií a vybavenia vašej domácnosti.
Personalizované poradenstvo vám poskytneme raz ročne. Potrebné je odoslať dotazník s údajmi za vašu domácnosť, ktorý je súčasťou videa.

 

Vysadíme za vás stromy ročne

  •  
Doteraz sme spolu vysadili už 43 910 stromov. Výsadba stromov je cielená, lokality sú starostlivo vyberané pod dohľadom odborníkov z radov lesníkov a máme v TANAPe jasný cieľ – napomôcť obnove lesov v kalamitami zasiahnutých oblastiach. Mladé stromy už rastú v Žiarskej doline, oblasti Východná, v lokalite Račková, v Kráľovskej Ľubeli a v katastri Starý Smokovec.
  •  
Sadíme druhovo kvalitnejšie (krytokorenné) a drahšie dreviny. Na ťažko dostupných a strmých holinách bude rásť smrekovec opadavý, smrek obyčajný, borovica lesná, borovica limba, brest horský, buk lesný, breza bradavičnatá či jarabina vtáčia.

 

Nechajte nám telefonický kontakt a radi vám povieme viac

  Súhlasím, aby Slovenský plynárenský priemysel, a.s. so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2749/B, IČO: 35 815 256 („SPP“) získaval a spracúval moje osobné údaje uvedené v tomto elektronickom formulári, a to v rozsahu telefónne číslo, na účely a po dobu nevyhnutnú na evidenciu a vybavenie mojej požiadavky získať viac informácií o produktoch alebo službách SPP alebo tretích osôb, najviac však po dobu 1 mesiaca, pričom súhlasím, aby ma SPP za týmto účelom kontaktoval priamym telefonickým oslovením alebo automatickými volacími a komunikačnými systémami.

Vyhlasujem, že poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním údajov môžem bezplatne a kedykoľvek odvolať na webovom sídle SPP www.spp.sk, elektronicky na adrese: zakaznickalinka@spp.sk, písomne na adrese Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, alebo na Zákazníckej linke SPP 0850 111 363. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Zároveň súhlasím, aby povinnosť SPP informovať ma o spracovaní osobných údajov prostredníctvom tretích strán, bola splnená aj ich zverejnením na webovom sídle SPP www.spp.sk. Potvrdzujem, že SPP ma informoval o podrobnostiach o spracúvaní osobných údajov vrátane poučenia o právach dotknutej osoby prostredníctvom svojho webového sídla (www.spp.sk) na podstránke Ochrana súkromia a spracúvanie osobných údajov.
▲ Hore