Zvolený jazyk

Podporujeme

Veríme, že každý z nás môže ovplyvniť svoje okolie, a tým možno zmeniť celý svet. Preto aj my podporujeme projekty, ktoré môžu náš svet spraviť o kúsok krajším a lepším.

SPP je spoločnosť, ktorá si váži ľudí a uvedomuje si svoju zodpovednosť k prostrediu, v ktorom pôsobí. Plniť si úlohu dodávateľa energií považujeme za našu povinnosť, myslieť na budúcnosť našej krajiny považujeme za svoju zodpovednosť.

 

Sponzoring

Podpora športu na Slovensku, ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva, podpora vzdelania a znevýhodnených skupín obyvateľov sú integrálnou súčasťou aktivít SPP v rámci spoločenskej zodpovednosti.

Galéria SPP

Už od roku 2000 poskytujeme priestor na pravidelné výstavy popredným slovenským aj renomovaným zahraničným výtvarným umelcom.

Nadácia SPP

Poslaním nadácie je poskytnutie finančnej pomoci pre charitatívne, filantropické či iné verejnoprospešné projekty.

Slovenské plynárenské múzeum

Bohatú expozíciu datovanú od roku 1856 nájdete v historickej budove plynárne na výrobu svietiplynu na Mlynských nivách.

Ekofond SPP

Nami poskytnuté finančné granty pomáhajú chrániť životné prostredie a zvyšovať ekologické povedomie.

▲ Hore