V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií
Zvolený jazyk

Transparentnosť a Corporate governance

SPP je najvýznamnejším dodávateľom energií na Slovensku. Naším záujmom je poskytovať zákazníkom spoľahlivé a kvalitné služby vrátane inovatívnych a udržateľných energetických riešení. Náš úspech a dôvera našich zákazníkov v budúcnosti, v rýchlo meniacom sa svete, sú závislé na našich zamestnancoch a ďalších partneroch, na našej integrite a reputácii, ako aj na etických princípoch a hodnotách, ktoré spoločne reprezentujeme.

V roku 2021 sme prijali nový Kódex správania SPP, ktorý je vyjadrením požadovaných postojov a noriem správania našich zamestnancov a zmluvných partnerov, s cieľom podporovať vytváranie spravodlivého, transparentného a konkurenčného prostredia a uplatňovanie etických zásad a rozvoj našej korporátnej kultúry. Uvedomujeme si, že etické konanie má zásadný význam pre naše dlhodobé fungovanie a je prejavom zodpovednosti voči všetkým stranám pracovných a obchodných vzťahov, aj spoločnosti ako takej.

Kódex správania SPP na stiahnutie v slovenskom jazyku

 

Implementácia Kódexu správy a riadenia spoločnosti

Uplatňovanie princípov zodpovedného podnikania a spoločenskej zodpovednosti považuje SPP za integrálnu súčasť svojej činnosti. V roku 2020 dosiahol SPP ďalší pokrok v implementácii medzinárodných štandardov a odporúčaní v oblasti správy a riadenia spoločnosti (corporate governance), prostredníctvom ktorých má záujem zvyšovať transparentnosť svojej obchodnej činnosti a prispieť celkovo k zvyšovaniu štandardov v tejto oblasti na Slovensku, vychádzajúc pritom najmä z odporúčaní Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD). SPP sa plne stotožňuje a postupuje v súlade s navrhovaným Kódexom správy spoločností s majetkovou účasťou štátu na Slovensku.

Vyhlásenie o dodržiavaní zásad navrhovaného Kódexu správy spoločností s majetkovou účasťou štátu na Slovensku

▲ Hore