V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií

Transparentnosť

Spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. je najväčším dodávateľom energií na Slovensku. V  rámci výkonu svojej obchodnej činnosti dodržiava všetky všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na riadenie a kontrolu spoločnosti, ako aj ďalšie relevantné normy a štandardy. Uplatňovanie stanovených hodnôt a dodržiavanie princípov vyjadrených v Kódexe správania SPP zo strany zamestnancov spoločnosti je neoddeliteľnou súčasťou nášho zodpovedného podnikania a budovania dôvery s našimi zákazníkmi.

Spoločnosť, v nadväznosti na prijatie zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aktualizovala doteraz platný interný predpis o vybavovaní podnetov týkajúcich sa protispoločenskej činnosti prijatý na základe zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Smernica o preverovaní podnetov týkajúcich sa protispoločenskej činnosti upravuje, okrem iného, podrobnosti o podávaní oznámení a ich preverovaní, ako aj postavenie a oprávnenia zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení, či zachovávanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa. Základné informácie sú uvedené v Informácii o vnútornom systéme preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti.  Zamestnancom spoločnosti je tiež k dispozícii osobitná adresa elektronickej pošty na podávanie oznámení.

 


 

▲ Hore