letne iskrenie

Preskočte k SPP!

Garancia skvelých výhod pri uzavretí zmluvy na 2 roky

zníženie ceny elektriny
pri odbere jednej energie
(len elektriny)

zníženie ceny elektriny
pri odbere dvoch energií
(plyn a elektrina)

zľava zo stálej mesačnej
platby obchodníka

Znížte si cenu elektriny a zafixujte si ju do 31.12.2017

Dve Energie

elektrina aj plyn

Jedna Energia

elektrina

Nižšia cena elektriny oproti
štandardným cenám ZSE Energia,
Stredoslovenskej energetiky
a Východoslovenskej energetiky
30 % 
20 %
Online bonus *
zľava 50 %
zo stálej mesačnej platby
zľava 20 %
zo stálej mesačnej platby
Viazanosť
24 mes.
24 mes.

* Zľava zo stálej mesačnej sadzby obchodníka.

Dve Energie (elektrina aj plyn)
* Zľava zo stálej mesačnej sadzby obchodníka.
Nižšia cena elektriny oproti štandardným cenám ZSE Energia, Stredoslovenskej energetiky a Východoslovenskej energetiky30 %
Online bonus *zľava 50 % zo stálej mesačnej platby
Viazanosť24 mes.
Objednať
Jedna Energia (elektrina)
* Zľava zo stálej mesačnej sadzby obchodníka.
Nižšia cena elektriny oproti štandardným cenám ZSE Energia, Stredoslovenskej energetiky a Východoslovenskej energetiky20 %
Online bonus *zľava 20 % zo stálej mesačnej platby
Viazanosť24 mes.
Objednať

Vypočítajte si úsporu

Vašu príslušnosť k distribučnej oblasti nájdete na 1. strane aktuálnej faktúry.
Svietenie a varenie – sadzby DD1,DD2
Ohrev vody – sadzba DD3
Vykurovanie – od sadzby DD4

Vyberte účel využitia, ktorý má najvyššiu spotrebu elektriny
Vašu príslušnosť k distribučnej oblasti nájdete na 1. strane aktuálnej faktúry.
Na základe spôsobu merania a účelu využitia rozdeľujeme sadzby na jednotarifné: DD1 - pre odbery s malou spotrebou a DD2 - pre odbery s väčšou spotrebou a dvojtarifné: DD3 – DD8. Zaradenie do sadzby u dodávateľa elektriny zodpovedá sadzbe u distribučnej spoločnosti. Správny údaj nájdete na vyúčtovacej faktúre.

Objednať

Ako platiť ešte menej?

Výber produktu a dodávateľa

Cenu za dodávku elektriny viete ovplyvniť výberom vhodného produktu a vhodného dodávateľa.

Koľko ušetrím s SPP?

Výber sadzby

Cenu za distribúciu viete ovplyvniť výberom správnej sadzby, ktorá zodpovedá spotrebe na vašom odbernom mieste.

Výpočet ideálnej sadzby

Úsporné technológie

Využitím obnoviteľných zdrojov a inovatívnych technológii dokážete významne ovplyvniť svoju celkovú spotrebu energií.

Dotácie na obnoviteľné zdroje energií

Úniky tepla

Včasné odhalenie a následné zamedzenie únikov tepla vám ušetrí náklady na vykurovanie.
 

Inšpekcie budov od SPP

Nechcete sa viazať?

Odoberajte od SPP elektrinu za štandardnú cenu. SPP garantuje udržanie nižšej cenovej úrovne oproti tradičným dodávateľom počas celého obdobia zmluvného vzťahu.

Cena elektriny je určená Cenníkom dodávky elektriny pre domácnosti

▲ Hore