Garancia skvelých výhod pri uzavretí zmluvy na 2 roky

zníženie ceny elektriny
pri odbere jednej energie
(len elektriny)

zníženie ceny elektriny
pri odbere dvoch energií
(plyn a elektrina)

zľava zo stálej mesačnej
platby obchodníka

Znížte si cenu elektriny a zafixujte si ju do 31.12.2017

Dve Energie

elektrina aj plyn

Jedna Energia

elektrina

Nižšia cena elektriny oproti
štandardným cenníkom ZSE Energia,
Stredoslovenskej energetiky,
Východoslovenskej energetiky a SPP
do 30 % 
do 20 %
Online bonus *
zľava 50 %
zo stálej mesačnej platby
zľava 50 %
zo stálej mesačnej platby
Viazanosť
24 mes.
24 mes.

* Zľava zo stálej mesačnej sadzby obchodníka.

Dve Energie (elektrina aj plyn)
* Zľava zo stálej mesačnej sadzby obchodníka.
Nižšia cena elektriny oproti štandardným cenníkom ZSE Energia, Stredoslovenskej energetiky, Východoslovenskej energetiky a SPPdo 30 %
Online bonus *zľava 50 % zo stálej mesačnej platby
Viazanosť24 mes.
Objednať
Jedna Energia (elektrina)
* Zľava zo stálej mesačnej sadzby obchodníka.
Nižšia cena elektriny oproti štandardným cenníkom ZSE Energia, Stredoslovenskej energetiky, Východoslovenskej energetiky a SPPdo 20 %
Online bonus *zľava 50 % zo stálej mesačnej platby
Viazanosť24 mes.
Objednať

Vypočítajte si úsporu

Vašu príslušnosť k distribučnej oblasti nájdete na 1. strane aktuálnej faktúry.
Svietenie a varenie – sadzby DD1,DD2
Ohrev vody – sadzba DD3
Vykurovanie – od sadzby DD4

Vyberte účel využitia, ktorý má najvyššiu spotrebu elektriny
Vašu príslušnosť k distribučnej oblasti nájdete na 1. strane aktuálnej faktúry.
Na základe spôsobu merania a účelu využitia rozdeľujeme sadzby na jednotarifné: DD1 - pre odbery s malou spotrebou a DD2 - pre odbery s väčšou spotrebou a dvojtarifné: DD3 – DD8. Zaradenie do sadzby u dodávateľa elektriny zodpovedá sadzbe u distribučnej spoločnosti. Správny údaj nájdete na vyúčtovacej faktúre.

Objednať

Vyhrajte Teslu na víkend zadarmo

Ako získať automobil Tesla na víkend zadarmo

  uzavrite zmluvu na odber jednej alebo dvoch energií s viazanosťou na 2 roky

  získajte online bonus (zasielanie elektronických faktúr a ich bezhotovostných platieb)

  hráte aj o 20 poukážok do Elektrodomu NAY v hodnote 50 €

 

Znížte si cenu elektriny a zafixujte si ju do 31. 12. 2017

Nechcete sa viazať?

Odoberajte od SPP elektrinu za štandardnú cenu. SPP garantuje udržanie nižšej cenovej úrovne oproti tradičným dodávateľom počas celého obdobia zmluvného vzťahu.

Cena elektriny je určená Cenníkom dodávky elektriny pre domácnosti

▲ Hore