Výstava SMART ENERGIA v Slovenskom plynárenskom múzeu

Ekofond SPP priniesol v roku 2020 do Pavilónu súčasnosti Slovenského plynárenského múzea výstavu s názvom SMART ENERGIA. Tá rozšírila expozície mapujúce históriu a súčasnosť plynárenstva o nové, interaktívne exponáty.

Návštevníci si môžu rozšíriť svoje vedomosti o rôznych druhoch energie, ich vplyve na životné prostredie. Rovnako môžu získať informácie o najnovších trendoch v oblasti realizácie energetických úspor a využívania obnoviteľných zdrojov, ako aj o vplyve svojho životného štýlu na výšku emisií CO2 a  kvalitu prostredia, v ktorom žijú.

SMART ENERGIA je unikátna výstava, ktorá zábavnou formou, prostredníctvom interaktívnych exponátov, poukazuje na dôležitosť ochrany životného prostredia, a to najmä cez efektívne a rozumné využívanie energetických zdrojov. Výstava je určená najmä stredoškolákom a študentom 8. a 9. ročníka základných škôl.

Jej návštevníci sa môžu tešiť napríklad na Simulátor klimatickej zmeny, Energo stacionárny bicykel, ale aj Eko dom vo virtuálnej realite. Výstavu SMART ENERGIA si môžete bezplatne pozrieť v Slovenskom plynárenskom múzeu v Bratislave – v jeho Pavilóne súčasnosti a na 4 stredných školách vyučujúcich odbor technik energetických zariadení budov – v Trnave, Žiline, Banskej Bystrici a Prešove.