Zvolený jazyk

Graduate program

Graduate program

Ste tretiak, štvrták alebo máte pred sebou posledný ročník školy? Poďte k nám na platenú stáž a získajte cenné skúsenosti, ktoré vám pomôžu uplatniť sa v praxi.

 

Čo u nás môžete získať?

  • Platenú stáž, neskôr part-time job a po štátniciach u nás ostanete na full-time.

Do čoho budete zapojení?

  • Do rotácií, workshopov, zaujímavých projektov a tréningov.

V akých oblastiach ponúkame platenú stáž?

  • Trading, IT, obchod, elektronické distribučné kanály a energetické služby.

Ak po pár mesiacoch zistíte, že stáž bola pre vás „good enough“ a my zistíme, že vy ste pre nás tiež „good enough“, ponúkneme vám part-time job.

Okrem účasti v zaujímavých projektoch získate nové zručnosti a vedomosti, pochopíte fungovanie firmy, budete mať príležitosť rotovať na rôznych útvaroch v rámci firmy a zapojíme vás do rôznych tréningov a workshopov.

Po štátniciach máme pre tých najlepších absolventov pripravené miesta na full-time.

Pýtate sa, čo máte robiť, aby ste mohli u nás pracovať?
Stačí, ak pošlete CV na graduate@spp.sk. Tešíme sa na vás.

▲ Hore