Dodávateľ v režime poslednej inštancie

Dodávateľ poslednej inštancie predstavuje špecifický inštitút, ktorý má chrániť odberateľov energií. Jeho úlohou je zabezpečiť dodávku energie v prípade, ak pôvodný dodávateľ stratí schopnosť danú energiu dodávať, a prevziať jeho úlohu. 

Dodávateľom poslednej inštancie pre dodávku plynu je spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.  

SPP realizuje dodávky v režime poslednej inštancie pri dodržaní nižšie uvedených obchodných podmienok, ak sa odberateľ a dodávateľ písomne nedohodnú na ich úprave, resp. doplnení.