Ceny plynu

Zvoľte si tarifu, ktorá najviac vyhovuje vašim potrebám na základe výšky ročného odberu plynu. Výber vhodnej tarify je kľúčový pre optimalizáciu budúcich nákladov spojených s distribúciou. 

Cenníky plynu 

Pre zraniteľných odberateľov – maloodber  

Odberatelia kategórie Malé podnikanie a organizácie, ktorí spĺňajú podmienky zaradenia do skupiny zraniteľných odberateľov podľa § 2 písm. k) bod 4., 6. a 7 zákona č. 250/2012 Z.z. o  regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ostatných nadväzujúcich všeobecne záväzných právnych predpisov, sa riadia cenníkom pre zraniteľných odberateľov mimo domácností (maloodber) podľa príslušnej tarifnej skupiny M1 až M8.

Pre podnikateľov – maloodber (mimo zraniteľných odberateľov)

Odberatelia kategórie Malé podnikanie a organizácie, ktorí nespĺňajú podmienku zaradenia do skupiny zraniteľných odberateľov, sa riadia cenníkom pre Malé podnikanie a organizácie (maloodber) podľa príslušnej tarifnej skupiny M1 až M8.

Získajte plyn pre vašu spoločnosť

V prípade záujmu, prosím, vyplňte formulár a naši zamestnanci vás budú kontaktovať. 

Načítavanie obsahu…