Nominácie

Odberatelia, ktorí spĺňajú stanovené zmluvné podmienky pre hlásenie o predpokladanom odbere plynu (zmluvne dohodnuté denné maximálne množstvo (DMM) v objeme aspoň 100 000 m3, alebo dodávka do odberného miesta (OM) viacerými dodávateľmi), majú povinnosť vykonávať nominácie. Nomináciou sa rozumie predchádzajúce hlásenie o množstve plynu, ktorý chce odberateľ odobrať počas nasledujúceho dňa.

Pokyny a pravidlá pre poskytovanie nominácií

Formulár pre nahlasovanie nominácií