Iné rozhodnutia ÚRSO a informácie o KVET

Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zverejňované SPP v zmysle zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach.