Štandardy kvality

SPP je ako dodávateľ elektriny, plynu a tepla je povinný dodržiavať, evidovať, vyhodnocovať údaje o štandardoch kvality dodávky elektriny, plynu a tepla. Prostredníctvom nižšie uvedených informácií SPP zverejňuje údaje o štandardoch kvality stanovených:

  • pre oblasť dodávky elektriny vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny,
  • pre oblasť dodávky plynu vyhláškou č. 278/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu, a dodávky plynu v znení neskorších predpisov, a
  • pre oblasť dodávky tepla vyhláškou č. 277/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla v znení neskorších predpisov.

2010

Spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s., okrem zabezpečenia stabilných a bezpečných dodávok plynu, neustále zvyšuje aj kvalitu služieb pre všetky skupiny svojich zákazníkov. Vyhodnotenie tzv. štandardov kvality v zmysle výhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 328/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávaného plynu a poskytovaných služieb v plynárenstve za rok 2010 môžete nájsť v dokumente: 

Vyhodnotenie štandardov kvality v zmysle vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 315/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávanej elektriny a poskytovaných služieb za rok 2010 a vyhlášky č. 316/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávaného tepla a poskytovaných služieb pri dodávke tepla môžete nájsť v dokumentoch: