Zvolený jazyk

Profil a štruktúra

Vízia

Silný, spoľahlivý, inovatívny a spoločensky zodpovedný líder v dodávaní energií a služieb.

Zákazník
Vzťah so zákazníkmi vybudovaný na základe ich potrieb

Predaj
Líder medzi dodávateľmi plynu a elektriny na Slovensku a s prítomnosťou v iných krajinách

Služby
Poskytovateľ komplexných a inovatívnych energetických služieb

Stabilita
Vyrovnané hospodárenie podporené rastom tržieb v nových segmentoch

Investície
Budovanie silnej energetickej skupiny v regióne prostredníctvom investičnej stratégie

Akcionár spoločnosti

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (100 %)

Dcérske spoločnosti SPP

SPP Infrastructure, a. s.

SPP CZ, a.s.

SPP CNG, s. r. o.

ESCO Slovensko, a. s.

 

▲ Hore