V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií

Vedenie spoločnosti

Predstavenstvo

 
Milan Urban predseda predstavenstva
 
Richard Prokypčák podpredseda predstavenstva

 

 
Ivan Gránsky člen predstavenstva
 
Henrich Krejčí člen predstavenstva
 
Daniel Šulík člen predstavenstva

 

Generálny riaditeľ

 
Richard Prokypčák generálny riaditeľ

 

Dozorná rada

 
Tibor Mikuš  predseda dozornej rady profil
 
Iveta Barancová  člen dozornej rady
 
Martin Javorček  člen dozornej rady

 

 
Michal Ďurkovič  člen dozornej rady
 
Norbert Lojko člen dozornej rady
 
Peter Rakovský člen dozornej rady

 

 
Zuzana Ružeková člen dozornej rady
 
Viera Uhrová člen dozornej rady
 
Miloš Dančo člen dozornej rady

 

 

Ing. Ján Valko

V roku 2000 promoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave. V rokoch 1998 – 2006 pôsobil v spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. ako riaditeľ odboru obchodovania. V rokoch 2003 – 2007 vykonával funkciu člena predstavenstva Burzy cenných papierov v Bratislave. V rokoch 2006 – 2010 bol predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s. V rokoch 2009 – 2011 vykonával funkciu predsedu dozornej rady spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s. V rokoch 2012 – 2016 bol riaditeľom Slovenskej informačnej služby. Od 27. apríla 2017 je predsedom predstavenstva SPP.

Ing. Rudolf Slezák

Vyštudoval Vysokú školu banskú v Ostrave. V roku 1987 nastúpil do podniku zahraničného obchodu Metalimex. V rokoch 1991 – 1995 pôsobil ako vedúci divízie autopríslušenstva v spoločnosti Bosch. V rokoch 1995 – 1997 sa stal obchodným riaditeľom spoločnosti Rajo, a.s. a ďalšie dva roky vykonával funkciu obchodného riaditeľa spoločnosti Wienerberger slovenské tehelne, s.r.o. V rokoch 2000 – 2015 pracoval na vedúcich pozíciách v spoločnostiach pôsobiacich v stavebnom priemysle i v ďalších obchodných spoločnostiach. V rokoch 2011 – 2012 bol predsedom dozornej rady spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. Od roku 2011 do súčasnosti pôsobí aj ako poradca starostu Bratislava - Nové Mesto. Od roku 2013 do súčasnosti pôsobí v Európskej banke pre obnovu a rozvoj ako externý poradca. Od roku 2015 po súčasnosť zastáva pozíciu člena predstavenstva a riaditeľa stratégie a obchodu spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadov, a.s. Bratislava. Od 27. apríla 2017 je podpredsedom predstavenstva SPP.

Ing. Štefan Šabík

V roku 1984 promoval na Strojníckej fakulte v Bratislave. V roku 1984 nastúpil do spoločnosti Slovenské elektrárne, Atómové elektrárne Mochovce. Do roku 1987 pracoval ako technik investičnej výstavby. V rokoch 1988 – 1990 bol vedúcim útvaru kancelárie riaditeľa v oblasti zahraničnej spolupráce, obrany, ochrany, kvality, auditu. V rokoch 1990 – 2003 pôsobil v oblasti ľudských zdrojov na rôznych manažérskych pozíciách. V rokoch 2004 – 2007 pracoval ako výkonný riaditeľ ľudských zdrojov v spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. V rokoch 2007 – 2009 bol vrchným riaditeľom divízie riadenia v spoločnosti Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. V rokoch 2010 – 2014 pôsobil ako generálny riaditeľ a predseda predstavenstva v spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s. Podieľal sa na jej založení, rozvoji a riadení, ako aj na príprave projektu nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Od 20. júna 2014 zastával funkciu predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa SPP. Od 27. apríla 2017 je generálnym riaditeľom SPP.

Ing. Milan Hargaš

Je absolventom Katedry ekonomiky riadenia výrobných odvetví na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave (1973), postgraduálneho štúdia – príprava čs. expertov pre prácu zahraničí – anglický jazyk na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1980), a tiež postgraduálneho štúdia Fakulty zahraničného obchodu na Vysokej škole ekonomickej v Prahe (1989). V rokoch 1973 – 1980 pracoval ako vedúci nákupu surovín v spoločnosti Slovnaft. V rokoch 1980 – 1991 pôsobil ako vedúci odboru zásobovania na generálnom riaditeľstve spoločnosti Naftový a plynárenský priemysel š.p. V rokoch 1991 – 1994 bol manažérom pre predaj a marketing v spoločnosti Probugas a.s. V rokoch 1994 – 1997 podnikal v oblasti ekonomického poradenstva, prípravy projektov z EÚ zdrojov. V roku 1997 nastúpil do štátneho podniku Slovenský plynárenský priemysel, v ktorom pracoval do roku 1999 ako vedúci odboru akvizícií a kapitálových účastí. Od roku 1999 bol špecialista na útvare akvizícií a správy kapitálových účastí. Od roku 2004 pôsobil ako vedúci útvaru internej komunikácie. Od roku 2007 do mája 2009 bol členom Rady pre reguláciu sieťových odvetví. Od júna 2009 do konca roku 2010 pôsobil ako poradca predsedu Rady pre reguláciu sieťových odvetví. Od 31. mája 2012 je členom predstavenstva SPP.

Ing. Ivan Gránsky

Vyštudoval Elektrotechnickú fakultu STU Bratislava. V rokoch 1992 – 1993 pôsobil ako vedúci investičného výskumu Všeobecnej úverovej banky, a.s. V rokoch 1993 – 1995 zastával funkciu člena predstavenstva Creditanstalt – Slovenský investičný fond, a.s. V rokoch 1995 – 2000 vykonával funkciu riaditeľa investičného výskumu a obchodovania s cennými papiermi v Creditanstalt Securities, a.s., o.c.p. V rokoch 2000 – 2010 pôsobil ako predseda predstavenstva a riaditeľ fúzií a akvizícií v UniCredit CAIB Slovakia, a.s. V rokoch 2007 – 2010 bol členom predstavenstva UniCredit CAIB Czech Republic, a.s. V rokoch 2010 – 2011 pôsobil ako CFO v Danube Clone, s.r.o. V rokoch 2013 – 2016 zastával funkciu predsedu predstavenstva VIAMO, a.s. V rokoch 2014 – 2016 bol členom predstavenstva Slovak Investment Holding, a.s. Od roku 1999 pôsobí na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s. ako člen predstavenstva a v súčasnosti ako predseda predstavenstva. Od roku 2012 do súčasnosti je členom dozornej rady Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. Od roku 2013 do súčasnosti je členom poradného orgánu Hellenic Republic Asset Development Fund. Od 20. júna 2018 je členom predstavenstva SPP.

Ing. Ján Szalay

V roku 1984 promoval na Strojníckej fakulte v Bratislave. V roku 1984 nastúpil do Správy rádiokomunikácii. Do roku 1987 pracoval v spoločnosti ako investičný referent. V rokoch 1987 – 1994 bol vedúcim oddelenia práce a mzdy na poľnohospodárskom družstve v Šamoríne. V rokoch 1994 – 1995 pôsobil ako tajomník predstavenstva v Slovenskej sporiteľni, a.s. Od roku 1995 do roku 1998 zastával pozíciu člena predstavenstva a viceprezidenta Slovenskej kreditnej banky, a.s. V rokoch 1998 – 2002 bol členom predstavenstva a viceprezidentom VÚB, a.s. V roku 2002 sa stal podpredsedom predstavenstva a 1. viceprezidentom spoločnosti OTP Banka Slovensko, a.s., kde pôsobil až do roku 2006. V rokoch 2006 – 2008 zastával pozíciu poradcu predstavenstva Apollo poisťovne, a.s. Od roku 2009 pôsobil v štatutárnych orgánoch viacerých spoločností, napríklad ako člen predstavenstva spoločnosti Danubia Invest a.s. a člen predstavenstva spoločnosti Meroco a.s. Od 7. novembra 2016 je členom predstavenstva SPP.

Dr. h. c. Ing. Tibor Mikuš, PhD.

Dr. h. c. Ing. Tibor Mikuš, PhD., je absolventom Elektrotechnickej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (dnes Slovenská technická univerzita v Bratislave), v študijnom odbore fyzika tuhých látok. Po skončení vysokoškolského štúdia začal svoju profesionálnu kariéru v Jadrových elektrárňach Jaslovské Bohunice, v rámci ktorých prešiel viacerými odbornými a riadiacimi pozíciami až po funkciu ich riaditeľa. V rokoch 1996 – 1998 bol predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. V roku 1998 mu bolo udelené ocenenie Zlatý podnikateľský biatec HN Clubu za osobný podiel na výstavbe a celkovej bezpečnosti Atómových elektrární Mochovce. V rokoch 2002 – 2010 bol poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, pričom pôsobil ako predseda výboru pre európske záležitosti a bol tiež členom zahraničného výboru. V roku 2005 bol prvýkrát zvolený za predsedu Trnavského samosprávneho kraja a tento post obhájil aj vo voľbách v rokoch 2009 a 2013. Od roku 2000 je prezidentom Slovenského jadrového fóra. Významné úspechy dosiahol aj na poli športu, je niekoľkonásobným československým a slovenským majstrom v karate. Od roku 2019 je predsedom dozornej rady spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

▲ Hore